Rozliczanie wydatków remontowych w kolejnych latach podatkowych

Pytanie:

Jeżeli mam faktury VAT na remont domu, to czy sumuje się je w okresie 2 lat czy odlicza się w danym roku (po dacie faktury)? Jeśli kwota odliczeń przewyższa zaliczki na podatek, to czy będzie można odliczyć je w 2005 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozliczanie wydatków remontowych w kolejnych latach podatkowych

W ramach ulgi remontowej odliczane są wyłącznie wydatki poniesione w danym roku podatkowym. Istotny jest tu nie tyle dzień wystawienia faktury, co dzień faktycznego poniesienia wydatku.

Oczywiście, wskazane jest aby dzień wystawienia faktury oraz dzień poniesienia wydatku miały miejsce w tym samym roku podatkowym. W przeciwnym bowiem razie należy liczyć się z wątpliwościami organów podatkowych i koniecznością tłumaczenia tego stanu rzeczy. W takim przypadku konieczne jest posiadanie dowodów z których wynika, że wydatek został poniesiony w danym roku podatkowym.

Nie zmienia to jednak wniosku, że istotne jest, aby wydatek był poniesiony w danym roku podatkowym, a nie faktura była wystawiona w tym roku podatkowym. Często zresztą się zdarza, że podatnicy zapominają o żądaniu faktur przy nabyciu i faktury takie otrzymują dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Pozostaje to bez wpływu na rok podatkowy, w którym można odliczyć wydatki remontowe (wydatki te można odliczyć tylko i wyłącznie w roku ich poniesienia).

Porady prawne

W przypadku, gdy kwota odliczeń w ramach ulgi remontowej przekracza kwotę podatku w danym roku podatkowym, podlega ona odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia (art. 27a ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r.). A zatem jeśli w rozliczeniu za 2004 r. nie będzie możliwe odliczenie wydatków remontowych ze względu na zbyt niską wysokość podatku, wydatki te będą mogły być odliczone nie tylko w roku 2005, jak i w latach kolejnych (mimo, że od 2006 r. ulga remontowa przestanie definitywnie istnieć).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne