Rozliczenie z biurem podróży

Pytanie:

Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. Klientów indywidualnych rozliczamy na zasadach VAT marża. W jaki sposób powinniśmy rozliczać sprzedaż kolonii biurom podróży?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.6.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozliczenie z biurem podróży

Zgodnie z art. 119 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Jak stanowi art. 119 ust. 3 ustawy o VAT, przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

  1. działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
  2. przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Jeżeli zatem powyższe warunki są spełnione podatnik może opodatkować sprzedaż usługi turystyki innym biurom podróży na zasadzie VAT marża. Przepis bowiem stanowi, iż zasady te stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Rezygnacja z umowy na ostatni moment - odszkodowanie ?

Wczoraj 14:20:52 przez: sylwek440

YouTube a prawa autorskie

20.10.2021 przez: krzysztof_156