Skutki naruszenia zakazu konkurencji wobec spółki

Pytanie:

Czy jeżeli problem będzie miał finał w sądzie, czego będę mógł się domagać: zakazu podjętej działalności, odszkodowania, czy jednego i drugiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.1.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki naruszenia zakazu konkurencji wobec spółki

Odpowiedź na to pytanie przynosi art. 57 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienia wyrządzonej jej szkody. Przy czym roszczenia te przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu, nie później jednak niż z upływem trzech lat.
Z przyczyn oczywistych natury faktycznej naprawienie wyrządzonej spółce szkody może nastąpić tylko przez zapłatę stosownego odszkodowania (a nie w naturze). Możliwe jest dochodzenie przez wspólnika obu wymienionych roszczeń. Rzecz jasna, prawo żądania naprawienia szkody powstaje niezależnie od tego, czy wspólnik naruszający zakaz konkurencji uzyskał jakiekolwiek korzyści z tego faktu. W doktrynie (A. Kidyba, Kodeks..., t. I, wyd. 5, s. 245) stwierdza się, iż przepis art. 57 § 1 nie wyłącza w przypadku naruszenia zakazu konkurencji roszczeń opartych na innych podstawach, np. na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru