Skutki uznania orzeczenia sądu zagranicznego

Pytanie:

"Jakie skutki może pociągnąć za sobą uznanie orzeczenia sądu zagranicznego?"

Odpowiedź prawnika: Skutki uznania orzeczenia sądu zagranicznego

Polskie przepisy dopuszczają, że może dojść do uznania orzeczenia wydanego przez sąd zagraniczny przy spełnieniu wymagań określonych w art. 1145-1149¹ kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto jeśli sąd stwierdziłby wykonalność takiego orzeczenia, to wierzyciel mógłby je skierować do egzekucji komorniczej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika