Sposób wymierzania opłat za wodę

Pytanie:

Czy administracja może dokonywać rozliczenia wody w bloku na podstawie wodomierza znajdującego się w mieszkaniu i doliczać do każdego mieszkania stratę wody wynikającą z odczytu wodomierza głównego?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposób wymierzania opłat za wodę

Zgodnie z art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Umowa ta powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące sposobu wzajemnych rozliczeń. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się co do zasady na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. W przypadku jednak zaopatrzenia mieszkań w osobne wodomierze umowa z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym może określać, że rozliczenia wody będą dokonywane na podstawie tych wodomierzy, następnie nastąpi porównanie stanu zużytej wody wykazanego przez te wodomierze i wodomierz główny. Stratę wody wynikającą z odczytu wodomierza głównego doliczy się zaś do każdego mieszkania. Możliwe jest więc dokonywanie przez administracę takiego rozliczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: