Sprzedaż przedmiotu aportu

Pytanie:

"Czy spółka z o.o. może się pozbyć (sprzedać) części aportu stanowiącego własność spółki bez zmniejszenia kapitału zakładowego? Ponieważ wartość rynkowa aportu wzrosła dwukrotnie, chcę fizycznie aport (w postaci gruntu) zmniejszyć również dwukrotnie. Sprzedaż ma być dokonana dla wierzyciela spółki, którego wierzytelność jest wpisana na hipotece i właśnie ten wpis ma być przedmiotem transakcji."

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż przedmiotu aportu

Skoro spółka dokonuje sprzedaży jakiegoś składnika swojego majątku, to otrzymuje za ten składnik określoną sumę pieniędzy. Przy umowie sprzedaży mamy bowiem do czynienia z ekwiwalentnością świadczeń. Nie ma tu mowy o zmniejszeniu kapitału zakładowego, bo, choć coś z majątku spółki wychodzi, to na to miejsce wchodzi coś innego (środki pieniężne). Tym bardziej, że wartość rzeczy jest większa niż początkowo.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika