Świadczenie przedemerytalne a odprawa emerytalna

Pytanie:

Jeżeli zwalniany pracownik spełnia warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, to czy przysługuje mu odprawa emerytalna?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenie przedemerytalne a odprawa emerytalna

Zgodnie z regulacją kodeksu pracy, prawo do odprawy emerytalnej przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę (art. 92[1] par. 1 kodeksu pracy). Nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego nie jest tożsame z nabyciem uprawnień do emerytury. W związku z tym pracownikowi takiemu nie przysługuje odprawa emerytalna.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: