Termin na rozpatrzenie zażalenia

Pytanie:

Jaki termin obowiązuje sąd karny na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu, wydane przez Prokuraturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin na rozpatrzenie zażalenia

W pytaniu chodzi najprawdopodobniej o wskazanie terminu, w którym sąd karny winien rozpoznać zażalenie na postanowienie wydane przez prokuratora w przedmiocie umorzenia postępowania przygotowawczego (śledztwa). Niestety, kodeks postępowania karnego milczy w tej kwestii. Ustawa przewiduje jedynie termin na wniesienie tego środka odwoławczego, który wynosi 7 dni i liczy się od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia (tak jak w przypadku umorzenia śkedztwa) - od daty doręczenia. Nadto, kodeks postępowania karnego wskazuje termin na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz zabezpieczenia majątkowego - zażalenie winno być przekazane do rozpoznania w ciągu 48 godzin - art. 463 par. 2 kpk.

Reasumując, brak jest przepisu, poza opisanym wyżej wyjątkiem przewidzianym w art. 463 par. 2 kpk, który wskazywałby termin na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: