Ulga podatkowa

Pytanie:

Nabyłem mieszkanie w toku licytacji komorniczej. Postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocniło się w 2008 roku. Sąd w p. 2 tego postanowienia zobowiązał dotychczasowych właścicieli do wydania mi nieruchomości. Ten punkt postanowienia sądu został jednak wykonany dopiero w 2009 roku. Czy w związku z powyższym przysługuje mi ulga podatkowa od sprzedaży mieszkania dotycząca nieruchomości nabytych w 2008, czy w 2009 roku, tj. czy słowo \" nabycie\" użyte w tym przepisie oznacza samo prawo własności, czy też łącznie z władaniem nieruchomością, przy uwzględnieniu przepisów o prawach lokatorów, wedle których do daty wydania mi mieszkania nie miałem do niego praktycznie żadnych praw? Nie miałem prawa nawet wejść do własnego lokalu o dowolnej porze.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.12.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ulga podatkowa

Uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu własności mieszkania oznacza jego nabycie, niezależnie od tego kiedy właściciel wszedł w posiadanie lokalu. Zatem jeśli przysądzenie własności mieszkania nastąpiło w 2008 r., to przy sprzedaży mieszkania będzie się stosowało zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2008 r. Zatem podatnik będzie miał możliwość skorzystania przykładowo z ulgi meldunkowej, o ile zamelduje się w lokalu na pobyt stały na okres co najmniej roku przed zbyciem i zawiadomi po zbyciu naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne