Umowa dożywocia - definicja

Pytanie:

Co to jest umowa dożywocia?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa dożywocia - definicja

Przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Przedmiotem umowy dożywocia może być każda nieruchomość. Natomiast nabywca nieruchomości zobowiązany jest do świadczeń określonych w umowie, a jeśli postanowień takich nie ma to, powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.
Porady prawne
Umowa dożywocia powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne