Upadłość osoby fizycznej-przedsiębiorcy

Pytanie:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może ogłosić upadłość w związku z zaprzestaniem regulowania swoich zobowiązań?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Upadłość osoby fizycznej-przedsiębiorcy

Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. nr 118 poz. 512 z późn. zm.) wyraźnie stanowi, że przedsiębiorca, który zaprzestał płacenia długów, będzie uznany za upadłego. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 Prawa działalności gospodarczej (Dz.U. 1999 r. nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) przedsiębiorcą jest m.in. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Jednakże ogłoszenie upadłości leży w gestii sądu i nigdy nie może być dokonane indywidualnie przez samego przedsiębiorcę. Przepisy prawa upadłościowego nie precyzują określenia "zaprzestał płacenia długów". Należy uznać , że stan taki musi trwać dłuższy okres czasu. Krótkotrwałe bowiem wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie może być uznane za podstawę ogłoszenia upadłości (art. 2 Prawa upadłościowego). Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy wynika ono z faktu zaprzestania spłaty długów, jest jego obowiązkiem (art. 5 § 1 Prawa upadłościowego). Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszczyna się w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się zakład główny przedsiębiorstwa dłużnika, a gdy dłużnik ma kilka przedsiębiorstw w okręgach różnych sądów - w jednym z tych sądów; jeżeli dłużnik nie ma w Polsce przedsiębiorstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu dłużnik ma zamieszkanie lub siedzibę, a gdy dłużnik nie ma w Polsce zamieszkania lub siedziby, właściwy jest sąd w którego okręgu znajduje się majątek dłużnika (art. 8 § 1 prawa upadłościowego). O ogłoszeniu upadłości orzeka sąd rejonowy - sąd gospodarczy w składzie trzech sędziów zawodowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne