Upoważnienie pracownika do podpisywania dokumentów

Pytanie:

Pracodawca zagraniczny, przebywający stale poza miejscem wykonywania pracy pracowników, chciałby upoważnić jednego z pracowników do podpisywania dokumentów w jego imieniu. Czy pracodawca może upoważnić pracownika, np. osobę zarządzającą zakładem pracy, do podpisywania dokumentów kadrowych w imieniu pracodawcy? Czy mogą to być wszystkie dokumenty umowy o pracę, informacje dla pracownika, wnioski urlopowe, wypowiedzenia i świadectwa pracy czy może jest zamknięty katalog dokumentów? Jak powinno wyglądać takie upoważnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie pracownika do podpisywania dokumentów

Pracodawca może upoważnić jednego ze swych pracowników do zawierania umów o pracę oraz do wykonywania wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy. W szczególności do ustalania z pracownikami planu urlopów, zatwierdzania wniosków o urlop, wystawiania świadectw pracy, wypowiadania umów o pracę. Takie wyliczenie może być przykładowe. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Zasadniczo takie pełnomocnictwo będzie miało charakter pełnomocnictwa rodzajowego.

Więcej informacji na ten temat zawiera także artykuł Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: