Urlop po 9 latach stażu

Pytanie:

"Ukończyłem studia w grudniu 2000 roku. Pierwszą pracę podjąłem w styczniu 2001 roku. Po 6 miesiącach skorzystałem z 8 dniowego urlopu "zaliczkowego". W jakim wymiarze przysługuje mi urlop w 2002 roku?"

Odpowiedź prawnika: Urlop po 9 latach stażu

Zasady przyznawania prawa do urlopu wypoczynkowego dla pracowników regulują przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z jego przepisami, wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od okresu pracy. Jednakże w szczególnych sytuacjach ustawodawca promuje pewne zachowania przyszłych pracowników. Taka sytuacja zachodzi w przypadku pobierania nauki w szkole wyższej. Zgodnie z art. 155 punkt 6, do okresu pracy w celu obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się okres pobierania nauki w szkole wyższej w wymiarze 8 lat. Okres 8 lat należy więc dodać do okres 1 roku rzeczywistej pracy. Suma okresu pracy stanowiąca podstawę obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego wynosi więc 9 lat. Zgodnie z art. 154 § 1 k.p. okres 9 lat pracy obliczony w celu określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego upoważnia do 20 dni urlopu w ciągu 2002 r. Należy także wspomnieć, iż po przepracowaniu tego roku, i legitymowaniem się okresem 10 lat pracy (w celu określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego), będzie Panu/i przysługiwało 26 dni urlopu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika