Uznanie orzeczenia wydanego za granicą

Pytanie:

Rozwód orzeczony został za granicą 10 lat temu. Obecnie toczy się w polskim sądzie sprawa o uznanie w Polsce tamtego orzeczenia rozwodowego. Czy status osoby rozwiedzionej, wg polskiego prawa - w Polsce, będzie obowiązywał obie strony od daty uznania rozwodu w Polsce, czy od daty zagranicznego orzeczenia rozwodowego (10 lat temu) ?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uznanie orzeczenia wydanego za granicą

Zgodnie z prawem polskim skuteczność na obszarze Polski nie nadających się do wykonania w drodze egzekucji orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych, które należą w Polsce do drogi sądowej, zależy od uznania ich przez sąd polski. Uznanie orzeczenia jest to rozszerzenie skuteczności orzeczenia państwa obcego na terytorium Polski, a zatem jest to uznanie skutków wynikających z danego orzeczenia. J e ż e l i orzeczenie zostanie uznane przez sąd polski, będzie wywoływało skutki wynikające z tego orzeczenia. Jeżeli małżonkowie za granicą rozwiedli się 10 lat temu, to sąd polski (jeżeli zajdą określone przesłanki) uznając to orzeczenie sprawi, że na terenie Polski osoby te będą uważane za rozwiedzione od 10 lat.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne