Wezwanie do zapłaty rat składki

Pytanie:

"Ponad rok temu ubezpieczyłem swoje auto w ubezpieczalni (umowa AC). Składkę rozłożono na cztery raty płatne co 3 miesiące. W dniu zawarcia umowy zapłaciłem pierwszą ratę składki. Po dwóch miesiącach samochód sprzedałem. Dalszych rat nie płaciłem. W chwili obecnej firma ubezpieczeniowa wzywa mnie do zapłaty pozostałych trzech rat składki AC. Co mam zrobić? "

Odpowiedź prawnika: Wezwanie do zapłaty rat składki

W związku z zawarciem z zakładem ubezpieczeń umowy AC zobowiązał się Pan do zapłacenia składek. Sprzedaż przez Pana samochodu nie zmieniła faktu, że w dalszym ciągu jest Pan zobowiązany do zapłacenia składki, której wysokość określono w umowie, a której termin zapłaty rozłożono na raty. Innymi słowy z opisanego stanu faktycznego wynika, że ważnie zobowiązał się Pan do zapłacenia składki ( w czterech ratach płatnych co 3 miesiące) i w związku z tym zakład ubezpieczeń ma pełne prawo żądania od Pana zapłaty tych składek, pomimo że przestał Pan już być właścicielem samochodu. Jeżeli jednak w umowie z zakładem ubezpieczeń zawarto klauzulę, że w przypadku przeniesienia własności samochodu na inną osobę, przechodzi również na nią obowiązek zapłaty składek ubezpieczeniowych, zobowiazany do zapłaty składek będzie nowy właściciel. Jeżeli jednak takie postanowienie nie znalazło się w umowie z zakładem ubezpieczeń, pomimo sprzedaży samochodu w dalszym ciągu będzie Pan zobowiązany do zapłaty pozostałych trzech rat.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika