Wydłużenie terminu załatwienia sprawy

Pytanie:

Co mówi art. 36 paragraf 1 KPA?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wydłużenie terminu załatwienia sprawy

Treść art. 36 paragraf 1 kpa brzmi: "O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy." Artykuł 35 kpa reguluje terminy załatwiania spraw przez organy administracji publicznej. Jeśli organ administracji publicznej nie załatwi sprawy w terminie określonym w artykule 35 KPA, to ma obowiązek poinformować o tym strony i podać jednocześnie przyczyny zwłoki, a także wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie administracyjne. Pomocy!!

5.5.2019 przez: Damianx

Plany zagospodarowania

22.4.2018 przez: szkutnik