Wykaz nieruchomości

Pytanie:

Jakie elementy zawiera wykaż nieruchomości publicznych przeznaczonych do zbycia?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykaz nieruchomości

Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. W wykazie określa się odpowiednio:

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

- powierzchnię nieruchomości,

Porady prawne

- opis nieruchomości,

- wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy,

- terminy wnoszenia opłat, - zasady aktualizacji opłat,

- informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne