Wykorzystanie zdjęcia budynku

Pytanie:

Będę wykonywać zdjęcia nieruchomości. Niektóre z nich będą wykonane z zewnątrz (z ulicy i z terenu posesji), a niektóre wewnątrz. Docelowo będą one służyć w biurze nieruchomości do promocji sprzedawanych obiektów. Może się okazać, że niektóre z fotografii będę chciał wykorzystać nie do promocji tych konkretnych nieruchomości, ale do ogólnych folderów reklamowych, stron internetowych itp. Czy takie wykorzystanie (do promocji sprzedawanego obiektu, do ogólnej promocji biura), będzie wymagało dodatkowych zezwoleń właściciela nieruchomości / byłego właściciela nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykorzystanie zdjęcia budynku

8.4.2009

Zarówno budynek, jak i jego wnętrze mogą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Z prawnego punktu widzenia istnieje różnica między fotografowaniem budynków z zewnątrz a fotografowaniem ich wnętrz. Pierwszy przypadek może być bowiem objęty zakresem dozwolonego użytku na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym wolno rozpowszechniać (czyli na przykład umieszczać w folderach, na stronach internetowych) utwory wystawione na ogólnie dostępnych drogach, placach, ulicach lub w ogrodach. Korzystanie z utworu w ten sposób może także polegać na użyciu go do celów zarobkowych. Należy przy tym pamiętać o nakazie wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła, co jednak powinno uwzględniać istniejące możliwości. Dozwolony użytek nie może także naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy (art. 34-35 p.a.).

W przypadku wnętrz powołany przepis o dozwolonym użytku nie znajdzie zastosowania, a zatem do rozpowszechniania fotografii potrzebna będzie zgoda podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. W literaturze wskazuje się również, że w takim przypadku właściciel ma prawo zabronić rozpowszechniania dzieła bez jego zgody (E. Traple [w:] J. Barta et al., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, s. 364).


Potrzebujesz porady prawnej?