Wynagrodzenie za godziny pracy nocnej

Pytanie:

Czy za godziny nadliczbowe i godziny w porze nocnej, pracodawca może płacić pracownikowi ryczałtem?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie za godziny pracy nocnej

Według orzecznictwa SN stosowanie zryczałtowanego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie stanowi naruszenia prawa tylko w sytuacji, gdy wynagrodzenie to nie jest niższe od wynagrodzenia określonego w art. 134 Kodeksu pracy. Artykuł ten określa, że za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia - za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę, a za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele lub w święta - 100% wynagrodzenia. Dodatek ten przysługuje także za każdą godzinę pracy przekraczającą przeciętna tygodniowa normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dodatek nie przysługuje za prace w niedziele (święto) w normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono innego dnia wolnego od pracy w tygodniu. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatków obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawka godzinowa lub miesięczna, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Należy odróżnić uprawnienie pracownika do dodatkowego wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych od zwiększonego wynagrodzenia za prace w porze nocnej (obejmuje ona 8 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00 ). Zwiększone wynagrodzenie w granicach przewidzianych w przepisach placowych przysługuje pracownikowi wykonującemu prace w porze nocnej w ramach normalnie obowiązującego pracownika czasu pracy, a wiec - z reguły - w ramach 8 godzin pracy za dobę i 40 godzin pracy na tydzień. Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych przysługuje natomiast tylko wówczas, gdy obowiązująca pracownika norma czasu pracy została przekroczona, a wiec - z reguły - gdy pracownik pracuje dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Pracownikowi wykonującemu prace w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: