Wypłata świadczeń urlopowych

Pytanie:

Na jaką ustawę mam się powołać, aby móc skorzystać z refundacji z tytułu "wczasy pod gruszą", jeśli pracodawca dokonuje odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych? Czy refundacja jest możliwa, jeśli pracodawca nie ma obowiązku utworzenia takiego Funduszu? "? Złożyłam podanie o refundacje wczasów pod gruszą za rok 2000 i nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Innym osobom w firmie zrefundowano wczasy pod grusza po przedstawieniu pieczątki sołtysa miejscowości na terenie, której przebywały.

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata świadczeń urlopowych

Podstawą prawną regulującą zasady przyznawania i wysokość świadczeń urlopowych jest Ustawa o funduszu świadczeń socjalnych z dnia 04 marca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 1996r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) ma obowiązek dokonywać odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych, o ile układ zbiorowy ze związkami zakładowymi nie zwalnia go z tego obowiązku. Zasady przyznawania świadczeń urlopowych w przypadku utworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny zostać określone w regulaminie, który podlega zatwierdzeniu przez związki zawodowe. Ustawodawca pozostawił tu pracodawcy pewną dowolność, wskazując jedynie czynniki, którymi powinien kierować się przy tworzeniu zasad wypłaty świadczeń z Funduszu, czyli sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Dopiero po zapoznaniu się z treścią regulaminu można stwierdzić kto i w jakiej wysokości nabywa uprawnienia do korzystania z dobrodziejstw Funduszu Świadczeń Socjalnych. Inaczej sprawa się przedstawia, gdy pracodawca nie jest w/w ustawą zobowiązany do utworzenia Funduszu. W takim przypadku praktycznie każdy pracownik, który wybiera się na 14-dniowy urlop wypoczynkowy powinien otrzymać raz w roku świadczenie urlopowe, wyliczane w wysokości odpisu podstawowego na Fundusz proporcjonalnie do wymiaru czasu pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wspólnota majątkowa

Wczoraj 13:20:2 przez: mardo82