Zajęcie poborów za zaległe alimenty

Pytanie:

Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął zaległe alimenty. Czy komornik ma prawo zająć dodatkowe wynagrodzenie np. trzynasta pensja, równoważnik mundurowy(mundurówka), gratyfikacja urlopowa, diety za podróże służbowe i nagrody pieniężne?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie poborów za zaległe alimenty

Zgodnie z przepisem art. 103 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wynika, iż z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę.

Potrąceniu podlegają:

 • uposażenie zasadnicze
 • dodatki do uposażenia, czyli:
  • dodatek specjalny - za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej.
  • dodatek służbowy - za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych,
  • dodatek za długoletnią służbę wojskową,
 • dodatkowe uposażenie roczne w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym
 • dodatkowe wyposażenie za czasowe pełnienie obowiązków służbowych w tej jednostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzonym, na którym wyznaczony żołnierz czasowo nie wykonuje zadań służbowych
 • odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej - podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych
 • wypłacane co miesiąc przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby;
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, nie więcej jednak niż za trzy lata.

Ustawa stanowi więc, że tylko w/w świadczenia podlegają potrąceniu w toku postępowania egzekucyjnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne