Zakaz konkurencji

Pytanie:

"Czy prezes zarządu sp. z o.o. nie będący wspólnikiem może pobierać wynagrodzenie w formie umowy zlecenia, jeśli jest na stałe zatrudniony w innej spółce z o.o.?"

Odpowiedź prawnika: Zakaz konkurencji

Jest to oczywiście dopuszczalne. Należy jednak pamiętać o treści art. 211 kodeksu spółek handlowych. Z przepisu tego wynika zakaz konkurencji dotyczący członków zarządu spółek z o.o., zgodnie z którym członek zarządu takiej spółki nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Z treści tego zakazu wynika także konieczność uzyskania zgody na zatrudnienie w innej, konkurencyjnej spółce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika