Zakup wolnego lokalu od gminy

Pytanie:

W bloku komunalnym znajduje się mieszkanie, które zajmowane jest przez rodziny patologiczne (najczęściej alkoholików). Ostatnio kolejni zostali eksmitowani. Mieszkanie stoi puste i zdemolowane. Czy mogę je kupić? Czy jakieś przepisy mówią, że dalej ma służyć alkoholikom, którzy nie będą płacić czynszu, z naszych podatków będzie remontowane i będzie często przyjeżdżać policja na interwencje?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup wolnego lokalu od gminy

Jednym z podstawowych zadań gminy jest zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb wspólnoty. Mieszkanie jest własnością gminy, która może nim rozporządzać, między innymi może je sprzedać. W sprawach dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym właściwy jest wójt/ burmistrz/ prezydent. Nieruchomości (wyodrębnione nieruchomości lokalowe) takie jak mieszkania komunalne należą do tzw. zasobów gminy; nie wchodzą do zasobów jedynie nieruchomości trwale rozdysponowane na podstawie umów o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd. Sądząc z przedstawionego pytania takie rozdysponowanie nie nastąpiło. Poza tym gmina ma prawo rozporządzać nieruchomościami bez względu na ich przeznaczenie społeczno-gospodarcze. Sprzedaż nieruchomości lokalowej wymaga zachowania formy aktu notarialnego. W powyższym przypadku konieczne będzie uprzednie ogłoszenie przez gminę przetargu, nie są bowiem spełnione przesłanki pozwalające na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu należy do kompetencji wójta. Należy jednak pamiętać, że jedynie gmina może decydować o tym, w jaki sposób dysponować swoimi nieruchomościami i osoba zainteresowana kupnem nieruchomości nie może skutecznie żądać przeprowadzenia przetargu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne