Zasady rozliczania dochodów w zeznaniu PIT

Pytanie:

"W 2004 roku wypłacono uposażenie po zwolnieniu ze służby wojskowej za okres od stycznia do grudnia 2004 r. (art. 18 ustawy o uposażeniu żołnierzy). Od uposażenia pobrano podatek zryczałtowany w wysokości 20% i potrącono składkę zdrowotną. Czy na podstawie otrzymanego zaświadczenia przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem mogę potrącić tę składkę od podatku pobranego od innych dochodów?"

Odpowiedź prawnika: Zasady rozliczania dochodów w zeznaniu PIT

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne jest możliwe na podstawie przepisów art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, że odliczenie dotyczy, między innymi, składek pobranych w roku podatkowym przez płatnika.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest potrącana od podatku, a nie od dochodów. Jednocześnie przepisy nie zawierają ograniczenia, że nie jest możliwe odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej od przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanej. Odliczenie nie dotyczy wyłącznie tych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż nie ma przeszkód, abyście odliczyli Państwo przedmiotową składkę na ubezpieczenie zdrowotną (z uwzględnieniem zasady, iż odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika