Zatrudnienie na umowę o pracę i zlecenie

Pytanie:

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony. Czy mogę być dodatkowo zatrudniana na umowę zlecenie przez inna niekonkurencyjną firmę? Na jaki najdłuższy okres czasu może być podpisana umowa zlecenie i jak długo można takie umowy podpisywać bez przerwy?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie na umowę o pracę i zlecenie

Tak- może Pan/i. Poruszone zagadnienie zostało uregulowane w Kodeksie Pracy. Zgodnie z nim w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Tak sformułowany zakaz to zakaz konkurencji. Oznaczałoby tu, że na pracowniku ciąży zakaz konkurencji tylko wtedy, gdy tak określono w umowie z pracodawcą. Jednakże wbrew wyraźnemu brzmieniu ustawy podobny zakaz wywodzi się z obowiązku pracownika dbania o interesy pracodawcy. Pracownik może prowadzić działalność niekonkurencyją wobec pracodawcy (w każdej formie - a zatem także na podstawie umowy zlecenia). Jeżeli wykonywane w ramach umowy zlecenia usługi nie są wykonywane w warunkach, które uzasadniałyby uznanie tych usług za pozostawanie w stosunku pracy, nie znajdą zastosowania żadne ograniczenia ilości zawieranych umów. Problematykę umowy zlecenia reguluje kodeks cywilny, który nie określa konkretnie granic czasowych takiej umowy, jej przedmiot jest określony poprzez zakres prac do wykonania. Trzeba pamiętać, że zabronione jest wykonywanie pracy w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, na podstawie umów cywilnoprawnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne