Zatwierdzenie układu-zabezpieczenie wierzytelności

Pytanie:

Czy wierzyciel dłużnika, który ma zatwierdzone postępowanie układowe, a którego wierzytelność objęta była postępowaniem układowym może zabezpieczyć swoją wierzytelność wynikającą z układu (po redukcji) poprzez wpisanie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika, bez jego zgody (np. hipoteka przymusowa). Na jakiej podstawie sąd dokona wpisu hipoteki (czy wystarczy postanowienie o zatwierdzeniu układu wraz z klauzulą prawomocności), czy też wymagane jest złożenie jeszcze innych dokumentów, jezeli tak to jakich? Dodam, że dłużnik nie zgodzi się na wpis hipoteki, zaś wierzyciel obawia się uchylenia układu i upadłości dłużnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatwierdzenie układu-zabezpieczenie wierzytelności

Zgodnie z art. 70 par. 2 Prawa o  postępowaniu układowym, po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie zatwierdzenia układu, na wniosek dłużnika, każdego z wierzycieli lub wyznaczonego przez sąd kuratora zostaną dokonane wpisy w księgach wieczystych i rejestrach, które mają na celu zabezpieczenie wykonania układu. Opierając się więc na tym przepisie może Pan, przedstawiając prawomocne orzeczenie sądu zatwierdzające układ, oraz sam układ, złożyć wniosek o wpis zabezpieczenia swojej wierzytelności, nawet bez zgody dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: