Zażalenie do Prokuratora Generalnego

Pytanie:

Kto może wystąpić z zażaleniem do Prokuratora Generalnego? Czy jest na to jakiś druk? Czy możecie podać jakiś wzór? Sprawa dotyczy niemożności odbycia kary z powodu konieczności sprawowania opieki.

Masz inne pytanie do prawnika?

25.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie do Prokuratora Generalnego

Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w nim udział jako strona oraz wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Postanowienia wydaje sąd wykonawczy. Zażalenia wnosi się do sądu, który wydał postanowienie, a ten może się do niego przychylić lub nie i wtedy przekazuje do rozpatrzenia zażalenie sądowi odwoławczemu. Nie wnosi się zażaleń do Prokuratora Generalnego, gdyż nie może on kontrolować sądów w zakresie orzeczniczym. Sądy są bowiem niezależne i stanowią władzę sądowniczą niezależną od władzy wykonawczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne