Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Pytanie:

Jakiej wysokości świadczenia otrzymuje osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową i emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Zbieg prawa do świadczeń do renty z tytułu niezdolności do pracy i do emerytury wyliczonej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach reguluje art. 26 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
Art. 26. 1. Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:
  1)   przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
  2)   emeryturę powiększoną o połowę renty.
Porady prawne

1a. Kwota połowy emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje połowę łącznej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytury kapitałowej wypłacanej na podstawie odrębnych przepisów oraz nie może być niższa niż kwota należnej emerytury kapitałowej, przy czym emerytura kapitałowa wypłacana jest w pełnej wysokości.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne