Zmiana projektu budowlanego

Pytanie:

Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego. Oczywiście mam pozwolenie na budowę, a wykonawstwo powierzyłem firmie budowlanej. W trakcie budowy chce wprowadzić pewne zmiany do projektu. Konkretnie dobudować taras przylegający do budynku o powierzchni 10% powierzchni zabudowy budynku. Taras ma być drewniany oparty na kilku słupach betonowych. Powiedziano mi w gminie, że tylko istotne zmiany wymagają zmiany decyzji pozwolenia. Czy opisany wyżej taras jest istotna zmianą? Proszę wymienić istotne zmiany, gdyż w ustawie Prawo Budowlane nie mogę znaleźć szczegółów na opisany problem.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana projektu budowlanego

Ustawa prawo budowlane stanowi, iż istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36 § 1). Ustawa nie wymienia szczegółowo, co należy rozumieć przez istotną zmianę, gdyż niemożliwym jest wyliczenie wszystkich możliwych przypadków. Do nowelizacji z dnia 16 kwietnia 2004 r. przepisy dawały organom administracji dużą swobodę w zakresie uznania, czy dana zmiana jest istotna. Obecnie ustawodawca wprowadził wyliczenie rodzajów zmian, które uważane są za nieistotne (36 § 5). Są nimi zmiany, które nie dotyczą:

  1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
  2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji; 
  3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 
  4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 
  5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. 

Jeżeli zatem zmiany dotyczą którejś z w/w kategorii, to należy je uznać za istotną zmianę. Budowa tarasu dotyczy kategorii drugiej, zatem jest to istotna zmiana.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

POSZUKUJĘ PRAWNIKA

18.4.2021 przez: 04031976

szukam prawnika

18.2.2020 przez: abc100

Kurnik sąsiada przy mojej działce

11.6.2019 przez: Piotr678