Zmiany w klasyfikacji gruntów

Pytanie:

Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiany w klasyfikacji gruntów

Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się w ramach rocznych planów tej klasyfikacji, a także:

  1. przy wykonywaniu prac geodezyjno-urządzeniowych w związku z przekształceniem powierzchniowej struktury nieruchomości (scalenie, wymiana gruntów itp.),  
  2. w przypadku melioracji gruntów i łąk - po upływie 2 lat po dokonaniu melioracji,  
  3. na podstawie decyzji wojewody podjętej w przypadkach stwierdzenia istotnych błędów w dotychczas obowiązującej klasyfikacji gruntów na terenie wsi lub gromady.  

Prawomocne orzeczenie w sprawie klasyfikacji gruntów stanowi podstawę do wniesienia wyników klasyfikacji do ewidencji gruntów i budynków. Jeśli więc w rzeczywistości nastąpiła zmiana  rodzaju użytku rolnego, to w zasadzie zmiana taka powinna być wpisana do ewidencji z urzędu. Dane zawarte w ewidencji podlegają bowiem aktualizacji przede wszystkim z urzędu. Ewentualnie może to nastąpić na wniosek właściciela nieruchomości. Wpis do ewidencji nie może nastąpić w ramach postępowania w sprawie klasyfikacji, gdyż dopiero po jego zakończeniu i wydaniu ostatecznej decyzji można aktualizować ewidencję.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: