Zwrot zakupionego towaru

Pytanie:

"Klient (firma) złożył ustne zamówienie na towar, który mu został dostarczony osobiście do siedziby na wyraźną prośbę. Po pewnym czasie (tydzień/dwa) towar „mu się znudził' i chce go oddać - czy ma do tego prawo?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot zakupionego towaru

Umowa sprzedaży, to umowa, na podstawie której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z chwilą wydania towaru kupującemu, własność rzeczy przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Sprzedawca traci z tą chwilą łączność z rzeczą. W związku z tym, do tego, aby towar mógł zostać zwrócony sprzedającemu konieczne jest zawarcie kolejnej umowy przenoszącej własność. Do tego zaś potrzebna byłaby zgoda sprzedawcy. Jednak w pewnych ściśle określonych wypadkach, kupujący może zwrócić towar sprzedawcy i może tego dokonać nawet wbrew woli sprzedawcy. Dotyczy to jednak tylko takich przypadków, w których sprzedany towar ma wady, dokonano sprzedaży na próbę, sprzedaży z zastrzeżeniem własności. W żadnym jednak przypadku, kupujący nie może swobodnie zwrócić sprzedawcy kupionej rzeczy, jeżeli ten nie wyrazi na o zgody, tylko z tego powodu, że towar „mu się znodził”, chyba że co innego zastrzeżono w umowie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika