Umożliwienie dochodzenia do własności starych lokali mieszkalnych

Jakie zmiany ustawy o własności lokali przewidziano?

Celem ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali jest usunięcie luki prawnej w zakresie normy kompetencyjnej, która powstała w wyniku zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 716), wprowadzonej ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. (Dz.U. z 2017 r., poz.1529) oraz doprecyzowanie przepisów przejściowych zawartych w tej ustawie. 

Nowelizacja zakłada więc umożliwienie dochodzenia do własności w wypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Ma to zlikwidować lukę prawną, powstałą po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu. Problem pojawia się w odniesieniu do budynków, wybudowanych przed 1995 r., wówczas nie wydawano bowiem pozwoleń na budowę. Zablokowało to wielu mieszkańcom wykupienie lokalu w starych zasobach gminy, w spółdzielniach mieszkaniowych. Przed 1995 r. nie było też obowiązku przechowywania dokumentacji.

Nowelizacja wprowadza zasadę, że to starosta, w formie zaświadczenia, będzie stwierdzał spełnienie wymagań w zakresie koniecznym do ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu.

Porady prawne

Jednocześnie zasady dotyczące ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu nie będą miały zastosowania do budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą. Tak więc warunki ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu określone w ustawie będą dotyczyły tylko budynków wybudowanych po 1 stycznia 1995 r.

Ustawodawca zdecydował, że ograniczenie, że odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne, nie będzie miało zastosowania do budynków, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 11 lipca 2003 r.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 sierpnia 2018 r.

Przepis przejściowy przewiduje, że przepisy ustawy w nowym brzmieniu będą stosowane także do spraw sądowych w toku. 

Zob. też: Odblokowane wyodrębnianie mieszkań w starych budynkach


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne