Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Definicje

Wysyłanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych za granicę, zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, musi spełnić określone w ustawie warunki. Trudno jednak mówić o możliwości prawidłowego wykonania tych warunków bez świadomości, co oznaczają pojęcia używanie w niniejszej poradzie, tj.:

 • rezydent,
 • nierezydent,
 • wartości dewizowe,
 • krajowe środki płatnicze.

Pojęcia rezydent oraz nierezydent zostały wyjaśnione w poradzie "Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?"

Wartościami dewizowymi są natomiast:

 • zagraniczne środki płatnicze ( waluty obce i dewizy) oraz
 • złoto dewizowe i platyna dewizowa ( czyli złoto i platyna wstanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 roku, a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej oraz przedmioty ze złota lub platyny zazwyczaj nie wytwarzane z tych kruszców).

Do krajowych środków płatniczych zalicza się walutę polską oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

Jak prawidłowo wysłać pieniądze za granicę?

Zgodnie z ustawą prawo dewizowe, wysyłanie krajowych środków płatniczych oraz wartości dewizowych za granicę może odbywać się jedynie za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jakim jest "Poczta Polska" lub za pośrednictwem innych podmiotów uprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicą działalności gospodarczej w dziedzinie poczty.

Zarówno krajowe środki płatnicze jak i wartości dewizowe mogą być wysyłane tylko w listach wartościowych, paczkach z podaną wartością lub w listach poleconych przedstawianych do nadania w stanie otwartym.

Należy zauważyć, że brak określenia progowego kwoty, od jakiej wysyłanie za granicę w formie określonej powyżej powoduje, że wysłanie nawet najmniejszej kwoty wymaga wysyłki w ten sformalizowany sposób.

Porady prawne
Oznacza to, że wysyłając np. do Francji 200 euro w zwykłym liście popełniamy wykroczenie skarbowe, za co grozi grzywna.

Pomimo że wysyłanie odbywa się za pośrednictwem poczty, w ustawie prawo dewizowe nałożono obowiązek przedstawiania organom celnym dokumentów lub indywidualnego zezwolenia dewizowego, potwierdzających uprawnienie do wysyłania złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza 10 000 euro.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do wysyłania złota dewizowego lub platyny dewizowej a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, są:

 • pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, potwierdzone przez urząd celny lub graniczną placówkę kontrolną Straży Granicznej
 • zaświadczenie banku
 • dokumenty, od których posiadania, stosownie do wymogów określonych w zezwoleniu dewizowym, uzależnione jest wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.

Pamiętaj, że:

 • wysyłanie pieniędzy za granicę możliwe jest tylko za pośrednictwem „Poczty Polskiej” lub za pośrednictwem innych podmiotów uprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicą działalności gospodarczej w dziedzinie poczty,
 • wysłanie nawet najmniejszej kwoty pieniężnej musi być dokonane w trybie określonym ustawą prawo dewizowe.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Liberalizacja obrotu dewizowego

Liberalizacja obrotu dewizowego

21 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim dostosowuje polskie regulacje do uregulowań wspólnotowych oraz liberalizuje obrót dewizowy. Zmienione przepisy doprecyzowują także m.in. definicję krajów trzecich, rezydenta, działalności gospodarczej oraz regulacje dotyczące zasad prowadzenia (...)

Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?

Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?

Wypływ środków pieniężnych z obiegu w danym kraju wpływa w istotny sposób na jego kondycję i zdolność finansową. Dlatego też istnieją istotne i rygorystyczne ograniczenia związane z wysyłaniem, wywozem i przekazem za granicę środków pieniężnych lub innych wartości dewizowych. Najpierw jednak, trochę definicji stosowanych w prawie dewizowym.   Wartości dewizowe, (...)

O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?

O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe ustanawia szereg obowiązków związanych z przemieszczaniem środków pieniężnych pomiędzy krajami. Zanim więc przewieziemy znaczną sumę pieniędzy przez granicę – zarówno w jedną, jak i w druga stronę, warto poznać jakie mamy obowiązki związane z tym wywozem (przywozem).   Podstawowe pojęcia używane w prawie (...)

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Czemu służy zezwolenie dewizowe? Ustawa Prawo dewizowe wymaga uzyskania ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego dla odstąpienia od: I. następujących ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju: 1) w ustalaniu oraz przyjmowaniu przez rezydentów należności od nierezydentów w innych walutach niż waluty wymienialne (...)

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

  Gdzie mogę bez kłopotu otworzyć rachunek bankowy? Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe zawiera szereg ograniczeń związanych z obrotem pieniądza w skali globalnej. Zabezpiecza tym samym wypływ pieniądza z polskiej gospodarki, co jest zjawiskiem szkodliwym i niekorzystnym dla jej rozwoju. W zakresie terytorialnym prawo dewizowe posługuje się ogólnym pojęciem „zagranica”, (...)

Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

Jakie kredyty i pożyczki podlegają ograniczeniom w systemie prawa dewizowego? Zgodnie z przepisem art. 9 pkt 10 ustawy - Prawo dewizowe, ograniczeniom obrotu dewizowego podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed upływem roku od dnia zawarcia umowy. (...)

Rezydenci będą mogli rozliczać się w euro

Rezydenci będą mogli rozliczać się w euro

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji? Znajdujący się w Sejmie projekt ustawy o zmianie  ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie ustawy – Prawo dewizowe ma na celu umożliwienie rezydentom będącym przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywania w kraju rozliczeń z innymi rezydentami w euro, bez obowiązku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

Nie mam już obywatelstwa polskiego. Czy to przeszkadza przy podziale spadku po moich rodzicach w Polsce? Czy mogę zabrać pieniądze ze spadku ze sobą za granicę? Podział majątku spadkowego może (...)

Dokumentacja wpłat w euro

Dokumentacja wpłat w euro

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych, które są zwolnione z VAT oraz z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Prowadzę księgowość (...)

Umowa pożyczki gotówkowej udzielona za granicą RP

Umowa pożyczki gotówkowej udzielona za granicą RP

W maju 2004 r. pożyczyłem od obywatela Polski mieszkającego od kilku lat w Holandii, prowadzącego własną działalność gospodarczą, sumę w wysokości 30.000 euro. Na wspomnianą okoliczność (...)

Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli tego nie zrobił, to jakie (...)

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. (...)

Definicja nierezydenta

Definicja nierezydenta

Kim jest \"nierezydent\" w rozumieniu ustawy prawo dewizowe? Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 r. nr 141 poz.1178 z późn. zm.), przez nierezydenta (...)

Działalność kantorowa w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe

Działalność kantorowa w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe

Jakie czynności uznać należy za działalność kantorową w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe? Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo dewizowe działalnością kantorową jest regulowana działalność (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Przelew na konto w banku zagranicznym

Przelew na konto w banku zagranicznym

Dokonując przelewu z konta osobistego na konto w banku zagranicznym w walucie obcej na rzecz osoby fizycznej jakiego należy użyć tytułu na przelewie, żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem (...)

Przywóz dewiz do Polski

Przywóz dewiz do Polski

Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. 50 000 euro? Czy trzeba zgłaszać (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Prawo dewizowe

Prawo dewizowe Witam. Czy osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym, może bez indywidualnego zezwolenia dewizowego nabywać akcje spółek z siedzibą w krajach OECD, korzystając z usług (...)

Prawo dewizowe - rachunek bankowy zagranica

Prawo dewizowe - rachunek bankowy zagranica Czy obywatel polski, bedacy krajowa osoba fizyczna moze otworzyc konto bankowe zagranica? Rzecz dotyczy miedzy innymi polskich studentow przebywajacych na stypendiach (...)

Porady prawne