Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Definicje

Wysyłanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych za granicę, zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, musi spełnić określone w ustawie warunki. Trudno jednak mówić o możliwości prawidłowego wykonania tych warunków bez świadomości, co oznaczają pojęcia używanie w niniejszej poradzie, tj.:

 • rezydent,
 • nierezydent,
 • wartości dewizowe,
 • krajowe środki płatnicze.

Pojęcia rezydent oraz nierezydent zostały wyjaśnione w poradzie "Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?"

Wartościami dewizowymi są natomiast:

 • zagraniczne środki płatnicze ( waluty obce i dewizy) oraz
 • złoto dewizowe i platyna dewizowa ( czyli złoto i platyna wstanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 roku, a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej oraz przedmioty ze złota lub platyny zazwyczaj nie wytwarzane z tych kruszców).

Do krajowych środków płatniczych zalicza się walutę polską oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

Jak prawidłowo wysłać pieniądze za granicę?

Zgodnie z ustawą prawo dewizowe, wysyłanie krajowych środków płatniczych oraz wartości dewizowych za granicę może odbywać się jedynie za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jakim jest "Poczta Polska" lub za pośrednictwem innych podmiotów uprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicą działalności gospodarczej w dziedzinie poczty.

Zarówno krajowe środki płatnicze jak i wartości dewizowe mogą być wysyłane tylko w listach wartościowych, paczkach z podaną wartością lub w listach poleconych przedstawianych do nadania w stanie otwartym.

Należy zauważyć, że brak określenia progowego kwoty, od jakiej wysyłanie za granicę w formie określonej powyżej powoduje, że wysłanie nawet najmniejszej kwoty wymaga wysyłki w ten sformalizowany sposób.

Porady prawne
Oznacza to, że wysyłając np. do Francji 200 euro w zwykłym liście popełniamy wykroczenie skarbowe, za co grozi grzywna.

Pomimo że wysyłanie odbywa się za pośrednictwem poczty, w ustawie prawo dewizowe nałożono obowiązek przedstawiania organom celnym dokumentów lub indywidualnego zezwolenia dewizowego, potwierdzających uprawnienie do wysyłania złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza 10 000 euro.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do wysyłania złota dewizowego lub platyny dewizowej a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, są:

 • pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, potwierdzone przez urząd celny lub graniczną placówkę kontrolną Straży Granicznej
 • zaświadczenie banku
 • dokumenty, od których posiadania, stosownie do wymogów określonych w zezwoleniu dewizowym, uzależnione jest wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.

Pamiętaj, że:

 • wysyłanie pieniędzy za granicę możliwe jest tylko za pośrednictwem „Poczty Polskiej” lub za pośrednictwem innych podmiotów uprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicą działalności gospodarczej w dziedzinie poczty,
 • wysłanie nawet najmniejszej kwoty pieniężnej musi być dokonane w trybie określonym ustawą prawo dewizowe.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne