Nowe prawa podróżnych

1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki nim konsumenci z całej Unii Europejskiej będą chronieni na takim samym poziomie. Nowa ustawa uwzględnia też możliwości, jakie daje internet – m.in. kupowanie on-line pakietów usług turystycznych, czyli np. lotu i hotelu. Zmienią się także trochę zasady reklamacji wyjazdów, podwyższania cen wycieczki oraz rozwiązania umowy. Podróżni zyskają więcej praw w przypadku niewypłacalności organizatora wypoczynku.

Cena wzrasta o ponad 8%? - Można odstąpić od umowy

Według nowych przepisów, jeżeli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8%, można odstąpić od umowy i nie poniesiesz żadnych kosztów. Co więcej, gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, że wycieczka może podrożeć, jeśli np. wzrosną ceny paliwa, to w odwrotnej sytuacji - musi obniżyć cenę imprezy.

Nie zmienia się zasada, że organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Nadal ma do tego prawo tylko w trzech przypadkach:

  • gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa,
  • gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe,
  • gdy wzrosną kursy walut.

Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić.

Rezygnacja, bo wybuchł wulkan? Nie płaci się odstępnego

Nowością jest także, że będzie można bez konsekwencji odstąpić od umowy, gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu wyjazdu, np. panuje tam epidemia, wybuchnie wulkan, jest zagrożenie terroryzmem. W takim przypadku organizator zwróci klientowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni.

Tak jak do tej pory nie poniesie on kosztów rezygnacji również wówczas, kiedy biuro podróży zmieni główne warunki imprezy, np. jej miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transportu. Gdy jednak wprowadzi do programu imprezy nieznaczne zmiany i zastrzegł sobie do tego prawo w umowie, to podróżny takiego prawa nie ma.

Ponadto nowe przepisy dają możliwość odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza lokalem firmy, np. u klienta w domu, ale tylko gdy nie było to wynikiem jego wcześniejszej inicjatywy. Oznacza to, że nie będzie on mógł zrezygnować bez ponoszenia konsekwencji, np. jeśli wcześniej zadzwonił do biura podróży i zaprosił agenta do siebie.

Klient może rozwiązać umowę także w innych sytuacjach, np. z powodów osobistych. Wtedy jednak musi się liczyć z tym, że biuro podróży potrąci sobie uzasadnioną opłatę za odstąpienie. Zgodnie z nowymi przepisami, może wpisać do umowy, ile ta opłata wyniesie w zależności od czasu, w jakim odstąpi od umowy. Na żądanie klienta organizator musi przedstawić uzasadnienie wysokości tych opłat.

Porady prawne

Za mało uczestników? Są terminy, w jakich biuro musi zawiadomić klienta

Biuro podróży, tak jak dotychczas, może zastrzec w umowie, że impreza się nie odbędzie, jeżeli zgłosi się zbyt mało uczestników. Do tej pory organizator sam określał w umowie, do kiedy może ją odwołać. Nowe przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich najpóźniej może to zrobić:

  • 20 dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni,
  • 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni,
  • 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza niż 2 dni.

Biuro podróży zwraca wówczas turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie płaci im odszkodowania.

Klient jest niezadowolony? Ma 3 lata na dochodzenie roszczeń

Do tej pory turysta mógł złożyć reklamację w ciągu 30 dni po zakończeniu wycieczki. Po 1 lipca ten termin znika. Zastrzeżenia do jakości usług klient powinien zgłosić jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Dzięki temu, organizator będzie miał szansę usunąć nieprawidłowości. Jednakże swoich praw turysta będzie mógł dochodzić przez 3 lata – dopiero wtedy jego roszczenia się przedawnią. W praktyce oznacza to, że reklamację można złożyć nawet po 2 latach i 11 miesiącach, jeżeli jednak wcześniej turysta nie zgłaszał problemów – będzie to brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnej obniżki ceny lub rekompensaty.

Nowością jest to, że od 1 lipca reklamację klient może złożyć nie tylko u organizatora wyjazdu, ale również u agenta, który sprzedał mu wycieczkę. Tak jak dotychczas turysta może się domagać obniżenia ceny oraz odszkodowania bądź zadośćuczynienia za poniesione szkody lub krzywdy.

Jest także minus zmian. Do tej pory przedsiębiorca musiał odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobił, oznaczało to, że uznał ją za uzasadnioną. Nowe przepisy tej kwestii nie regulują.

Biuro podróży bankrutuje? Można kontynuować urlop

Podróżni zyskają też więcej praw w przypadku niewypłacalności biura podróży. Do tej pory mogli liczyć na pokrycie kosztów powrotu do kraju i zwrot wpłaconych, ale niewykorzystanych kwot. Po 1 lipca jeśli biuro upadnie, turyści będą mogli kontynuować wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie.

 

Zob. też:

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361).
  Na podst. www.uokik.gov.pl  
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne