Oddając krew, możesz skorzystać z ulgi podatkowej

Osoby, które oddają krew w celu ratowania życia innym, powinny wiedzieć, że mają prawo odliczyć od dochodu wartość przekazanej krwi.

Kto może odliczyć od dochodu wartość krwi?

Odliczyć od dochodu wartość krwi mogą honorowi dawcy będący zarówno podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ile można odliczyć?

Odliczenie z tytułu darowizny krwi jest limitowane do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, który jest określony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Obecnie, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobrana krew i związane z tym zabiegi, ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.

Odliczenie to jest też możliwe do wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż do kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu podatnika, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych darowizn.

Jak udokumentować darowiznę?

Darowiznę krwi podatnik powinien udokumentować dowodem, z którego wynika wartość tej darowizny. W dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny, gdyż w takim wypadku nie jest to darowizna.

Odliczenia należy dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT–37 lub PIT-36 (składanym do 30 kwietnia roku następnego). Do zeznania rocznego należy dołączyć załącznik PIT/O,  którym wykazuje się wartość przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające a identyfikację obdarowanego, tzn jego nazwę i adres.

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego dokonują odliczenia darowizny krwi w zeznaniu PIT-28 składanym w terminie do 31 stycznia roku następnego, łącznie z załącznikiem PIT/O.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jedn.: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r., Nr 144, poz. 930, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997 r., Nr 106, poz. 681, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobrana krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. 2004 r., Nr 263, poz. 2625)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika