Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Jeśli oskarżony był wcześniej karany w innym państwie Unii, sąd musi potraktować go jak recydywistę.

Przykładowo, gdy osoba skazana na terenie wspólnoty za oszukiwanie fiskusa jeszcze raz popełni takie samo przestępstwo, tylko wobec polskiej skarbówki, będzie w oczach naszych sądów traktowana jak recydywista, a nie osoba, która pierwszy raz ma konflikt z prawem.

Taką regułę wprowadza nowelizacja trzech kodeksów: karnego, postępowania karnego oraz karnego skarbowego. Nowe przepisy obowiązują od 8 maja 2011 roku.

Jedną z ważniejszych zmian jest dodanie w kodeksie karnym art. 114a. To on nakaże uwzględnić polskim sędziom w postępowaniu karnym wyroki innych państw UE. Chodzi tylko o prawomocne orzeczenia skazujące za przestępstwo, wydane przez sąd właściwy w sprawach karnych. Będą one traktowane, jakby były wydane w naszym kraju.

Porady prawne

Polscy sędziowie nie uwzględnią jednak wszystkich takich orzeczeń. Będzie to niedopuszczalne m. in. wtedy, gdy wyrok dotyczył czynu, który nie jest w Polsce przestępstwem.

Kiedy sędzia nie weźmie pod uwagę zagranicznego wyroku? Jeżeli:
1. dotyczy on czynu, który przez polskie prawo nie jest traktowany jak przestępstwo,
2. wyznaczono w nim karę, która nie jest w Polsce wymierzana,
3. sprawca nie podlegałby karze gdyby sądzono go w Polsce,
4. uwzględnienie prowadziłoby do uchylenia bądź zmiany zagranicznego orzeczenia,
5. zachodzi uzasadniona obawa, że jego uwzględnienie prowadziłoby do naruszenia wolności i praw oskarżonego,
6. państwo które wydało wyrok daruje karę na mocy abolicji lub ułaskawienia,
7. informacje uzyskane przez polski sąd będą niewystarczające, by uwzględnić taki wyrok.

Na co to wpłynie i kiedy będzie stosowane?

Fakt uprzedniego skazania w innych państwach członkowskich UE wpłynie na wysokość czy rodzaj wymierzanej kary. Jeśli ktoś posiada na koncie zagraniczny wyrok, to nie będzie mógł liczyć na pobłażliwość polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Ponadto gdy okaże się, że popełnione właśnie przestępstwo jest takiego samego rodzaju jak np. to, którego oskarżony dopuścił się przykładowo rok temu w Niemczech, to będzie sądzony jak recydywista. Natomiast w sytuacji, gdy orzeczony w innym państwie wyrok został wydany w zawieszeniu, to popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa na terenie UE będzie jednoznaczne ze złamaniem warunków zawieszenia.

Zagraniczne wyroki będą ważne m.in. przy ustalaniu:
1. sposobu życia przed popełnieniem przestępstwa (art. 53 k.k.),
2. powrotności do przestępstwa (art. 64 § 1 i 2 k.k.),
3. ustaleniu warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 66 § 1 k.k.),
4. podjęciu postępowania warunkowo umorzonego (art. 68 § 1 i 2 k.k.),
5. zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszonej (art. 75 § 1, 2 i 3 k.k.),
6. odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary (art. 77 § 1 k.k.),
7. przedterminowym zwolnieniu z odbywania części kary ograniczenia wolności (art. 83 k.k.),
8. uznaniu za wykonane orzeczone środki karne (art. 84 k.k.),
9. odpowiedniego zakładu karnego (art. 67 § 2 k.k.w.),
10. odwołania odroczenia wykonania kary (art. 156 § 1 k.k.w.),
11. odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia (art. 160 § 1 i 2 k.k.w.).

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2011 nr 48 poz. 245).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika