24.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Co to jest książeczka mieszkaniowa?

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem społeczny, istniejący jednak od zawsze, który Państwo próbuje rozwiązać na rozmaite sposoby. Jednym z nich, już od lat pięćdziesiątych XX wieku, było wprowadzenie systemu celowego oszczędzania na książeczkach mieszkaniowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe zgromadzonego na nich wkładu wraz z oprocentowaniem oraz państwową „gratyfikacją” w postaci premii gwarancyjnej za systematyczne oszczędzanie.

Celem książeczek mieszkaniowych było powolne, aczkolwiek systematyczne (z reguły comiesięczne wpłaty) gromadzenie środków pieniężnych po to, aby w odpowiednim momencie przeznaczyć je – likwidując jednocześnie książeczkę - na wkład mieszkaniowy bądź budowlany w spółdzielni mieszkaniowej, z czasem również na zakup odrębnej własności lokalu, niekoniecznie przy współuczestnictwie spółdzielni mieszkaniowej.

Porady prawne

Książeczka mieszkaniowa jest zatem formą oszczędzania podobną do lokaty bankowej lub odkładania pieniędzy na kasę mieszkaniową, jednakże w istocie stanowi ona imienny dowód posiadania wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym z przeznaczeniem na cele mieszkalne. Przyjemny dodatek do wszelkich korzyści związanych z posiadaniem książeczki mieszkaniowej stanowi fakt, iż od zgromadzonych na niej środków nie jest pobierany podatek od zysków z oszczędności.

Co to jest premia gwarancyjna?

Jak już wyżej zasygnalizowano, premia gwarancyjna stanowi swoisty „bunus”, dodatek przyznawany przez Państwo do oszczędności zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych wydanych przed 24 X 1990 r., na których gromadzone były środki pieniężne, przez co najmniej pięć lat od dnia założenia książeczki. Najogólniej rzecz ujmując, premia wypłacana jest w sytuacji, gdy poniosło się pewne nakłady budowlane, czy to w związku z zakupem nowego mieszkania od spółdzielni czy developera albo zakupem mieszkania na rynku wtórnym. Szczegółowo materia premii gwarancyjnej została uregulowana w ustawie z 30 XI 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom udzielonych premii gwarancyjnych.

Należy podkreślić, że od momentu wydania ustawy został zawężony zakres przedmiotowy czynności uprawniających do wypłaty premii gwarancyjnej, a mianowicie od 24 IV 2001 r. nie jest już wypłacana osobom wykupującym mieszkanie zakładowe, komunalne.

Kiedy uzyskasz premię gwarancyjną?

Premia gwarancyjna stanowi sumę pieniężną wypłacaną „extra” po zlikwidowaniu książeczki mieszkaniowej, w związku z przeznaczeniem zgromadzonych na niej środków bezpośrednio na – generalnie mówiąc – zakup mieszkania. Nie oznacza to jednak, że dostanie ją każdy, kto wypłaca środki z rachunku oszczędnościowego. Aby tak się stało likwidacja książeczki musi być związana z nabyciem mieszkania lub domu jednorodzinnego w jeden z wyliczonych niżej sposobów. Przysługuje zatem z chwilą:

- uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (lokatorskiego, własnościowego) lub odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej;

- nabycia, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

- nabycia, w drodze zakupu lub zamiany, odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

- przystąpienia do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego;

- uzyskania własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej;

- uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych;

- uzyskania własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków ich własności;

- wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była sfinansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego (kaucja wpłacana przez najemcę TBS – u);

- dokonania wpłaty przez tzw. partycypanta w związku z umową o najem lokalu zawartej z Towarzystwem Budownictwa Społecznego, w wysokości nie niższej niż 20 % ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal;

- całkowitej spłaty zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem mieszkaniowym udzielonym i spłacanym na warunkach określonych przez Radę Ministrów - art. 1 ust. 2 ustawy;

- dokonania remontu polegającego na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego;

- dokonania przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał obowiązek świadczeń na fundusz remontowy - w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej - jest co najmniej równa tej wpłacie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Należy się duża premia gwarancyjna

Należy się duża premia gwarancyjna

Osoba, która kupuje mieszkanie i stara się o premię gwarancyjną, nie ma co liczyć, że pieniądze z niej starczą na ten cel. Jest to jednak kwota nie do pogardzenia. Premia przysługuje nie od każdej książeczki mieszkaniowej. Mogą się o nią ubiegać tylko posiadacze tych wystawionych do (...)

Program Pierwsze Mieszkanie

Program Pierwsze Mieszkanie

Pomocna dłoń państwa Zakup pierwszego mieszkania to problem dla wielu osób, w tym młodych. Przy rosnących cenach nieruchomości i drożejących kredytach, jest to często marzenie trudne do zrealizowania. Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało system wsparcia dla osób, (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Na co możesz przeznaczyć premię gwarancyjną?

Na co możesz przeznaczyć premię gwarancyjną?

Premię gwarancyjną z książeczek mieszkaniowych będzie można wydać nie tylko na nabycie nowego mieszkania, lecz także na jego wykup od spółdzielni, spłatę kredytu czy remont. Dziś rząd zajmie się zmianą przepisów w tej sprawie. Chodzi o książeczki mieszkaniowe wystawione (...)

System kas budowlanych na horyzoncie

System kas budowlanych na horyzoncie

W Sejmie został złożony projekt ustawy, dotyczący uruchomienia systemu kas budowlanych. Projekt zakłada wsparcie przez państwo osób, których nie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Jak będzie wyglądał i czy ma szansę na wejście w życie? - Projekt ustawy o (...)

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Pośrednik jest przedsiębiorcą, który za to, że zajmuje się zbieraniem i wyszukiwaniem informacji o nabywcach i zbywcach, pobiera od obydwu stron prowizje. Nie jest to wprawdzie konieczny uczestnik procesu zakupu, niemniej obecnie rzadko kiedy pośrednik nie uczestniczy w obrocie nieruchomościami. (...)

Ułatwienia dla budownictwa mieszkaniowego!

Ułatwienia dla budownictwa mieszkaniowego!

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym dotyczy: m.in. zwiększenia zabezpieczenia wierzytelności banków innych niż hipoteczne w przypadku egzekucji administracyjnej, zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia (...)

Premia gwarancyjna na remont mieszkania

Premia gwarancyjna na remont mieszkania

Będzie można otrzymać premię z książeczki mieszkaniowej na wymianę okien lub instalacji. Taką propozycję zawiera nowela, którą dzisiaj zajmie się rząd. Przeszło 1,5 mln osób ma książeczki mieszkaniowe wystawione przed 23 października 1990 r. Upoważniają do premii gwarancyjnej, ale (...)

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

  Czemu warto się ubezpieczyć? Przed nami wiele okazji do krótszego czy dłuższego odpoczynku. Wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Niestety chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, (...)

Powrót kas budowlanych - tanie kredyty i premia od państwa

Powrót kas budowlanych - tanie kredyty i premia od państwa

W kasach odłożymy na zakup, budowę, remont czy przebudowę domu albo mieszkania. Posłowie Lewicy chcą powołać do życia tzw. kasy oszczędnościowo-budowlane. Projekt ustawy trafił już do Sejmu i czeka na pierwsze czytanie. Zgodnie z nim już po trzech latach oszczędzania będziemy mogli zaciągnąć (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Stan faktyczny   W roku 2002 wykupiłem mieszkanie komunalne, którego byłem głównym najemcą, będąc w związku małżeńskim 50% zapłaciłem gotówką, resztę spłacam w 5 rocznych ratach – zostało mi jeszcze 3 raty. Tak więc na dzisiaj mam „zapłacone” za 70% wartości (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega Program "Mieszkanie dla młodych"? Zakup mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Pomoc polega na (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

 Z czym wiąże się zakup mieszkania? Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo czasu. Mnóstwo jest też osób „towarzyszących”, które oczekują na zyski przy tej okazji – tu gdzie (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Stan faktyczny   W roku 2002 wykupiłem mieszkanie komunalne, którego byłem głównym najemcą, będąc w związku małżeńskim 50% zapłaciłem gotówką, resztę spłacam w 5 rocznych ratach – zostało mi jeszcze 3 raty. Tak więc na dzisiaj mam „zapłacone” za 70% wartości (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega Program "Mieszkanie dla młodych"? Zakup mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Pomoc polega na (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

 Z czym wiąże się zakup mieszkania? Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo czasu. Mnóstwo jest też osób „towarzyszących”, które oczekują na zyski przy tej okazji – tu gdzie (...)

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Edycja 2018-09-07: Nowy artykuł na temat dodatku mieszkaniowego znajduje się w temacie: Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy   Mimo, iż pomoc przewidziana ustawą o dodatku mieszkaniowym tylko częściowo pokryje comiesięczne wydatki związane (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

  Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Program Pierwsze Mieszkanie

Program Pierwsze Mieszkanie

Pomocna dłoń państwa Zakup pierwszego mieszkania to problem dla wielu osób, w tym młodych. Przy rosnących cenach nieruchomości i drożejących kredytach, jest to często marzenie trudne do zrealizowania. Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało system wsparcia dla osób, (...)

Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego

Do kogo jest skierowany program? Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Rząd likwiduje w ten sposób barierę braku środków na wkład (...)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Poziom realizacji przez państwo polskie zadań o charakterze socjalnym nie jest może taki jak w niektórych zachodnich państwach opiekuńczych, niemniej jednak rząd podejmuje pewne próby w tych sprawach. Taką próbą jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają (...)

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

  Stan faktycznyOd kilkunastu lat mieszkam w lokalu komunalnym. Najpierw mieszkałem tam z babcią, a po jej śmierci przejąłem mieszkanie. Wtedy wyremontowałem mieszkanie. Po czym się ożeniłem i zameldowałem tam swoją żonę. Jesteśmy małżeństwem od 5 lat, jednak od 3 lat nasze (...)

Mieszkanie dla młodych - mieszkanie dla bogatych?

Mieszkanie dla młodych - mieszkanie dla bogatych?

Już niebawem rusza kolejny wielki program dofinansowania dla młodych osób. Wprawdzie „Rodzina na swoim” zakończyła swój byt w 2012 roku, od 2014 będzie można składać wnioski o dofinansowanie w programie o pięknej nazwie „Mieszkanie dla młodych”. Czy rzeczywiście (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wypłata premii gwarancyjnej

Wypłata premii gwarancyjnej

Wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Ponieważ od 2000 r. mamy rozdzielność majątkową, w akcie notarialnym wpisaliśmy, że mieszkanie jest finansowane w 99% ze środków żony (moich) (...)

Premia gwarancyjna

Premia gwarancyjna

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać premię gwarancyjną na budowę lub kupno mieszkania? Uzyskanie premii gwarancyjnej uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Przed wszystkim przysługuje (...)

Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

Od 1992 roku razem z siostrą jestem współwłaścicielem nieruchomości, każde z nas ma po ½. W skład nieruchomości wchodzi działka z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Gdy zostałem (...)

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Niedawno zakupiłem mieszkanie od spółdzielni. Ostatnią ratę zapłaciłem 18.11.2003 r. Jestem w posiadaniu 2 książeczek mieszkaniowych. Jakich formalności muszę dopełnić i w jakim czasie, aby (...)

Rozszerzenie wspólności i premia gwarancyjna

Rozszerzenie wspólności i premia gwarancyjna

Przed zawarciem związku małżeńskiego kupuję mieszkanie, zaciągam kredyt. Po ślubie (za ok. 3 miesiące) planujemy rozszerzenie wspólnoty majątkowej o mieszkanie. Rozumiem, że robi się to za (...)

Książeczki mieszkaniowe

Książeczki mieszkaniowe

Czy osoby, które kupują używane mieszkania, mogą wykorzystać zwaloryzowany wkład z książeczek mieszkaniowych? Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku (...)

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Żona wyprowadziła się 3 miesiące temu i wystąpiła o rozwód. W mieszkaniu pozostałem z dwiema dorosłymi już córkami. Jeśli żona zażąda spłaty mieszkania, to jakie to mogą być koszty? Mieszkanie (...)

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział mieszkania po rozwodzie, które zostało zakupione za moje pieniądze pochodzące ze sprzedaży innego mieszkania które odziedziczyłem? Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Wspolne mieszkanie malzonkow w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego

Wspolne mieszkanie malzonkow w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego

Jakie mieszkanie można uznać za \"wspólne mieszkanie\" małżonków, w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? Przez pojęcie "wspólne mieszkanie" należy rozumieć (...)

Najem po babci

Najem po babci

Moja Matka z moim Ojcem rozwiodła się jak Ja miałem 7 lat. Mój Ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja Matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się (...)

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Opuszczenie mieszkania

Opuszczenie mieszkania

Zamierzam wnieść sprawę rozwodową. Chcę, żaby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania. Niestety nie chce on tego zrobić. Mamy rozdzielność majątkową, a mieszkanie kupiłam i spłaciłam (...)

Dziedziczenie mieszkania po ojcu

Dziedziczenie mieszkania po ojcu

Mój ojciec posiada mieszkanie jest wdowcem. Moja rodzona siostra dostała od Babci (matki ojca) mieszkanie, które sprzedała. Ojca mieszkanie jest obciążone pożyczką hipoteczną, którą wzięłam (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

W 1998 r. złożyłem wniosek o mieszkanie komunalne (właścicielem jest gmina). Rozpatrzono go pozytywnie i w grudniu ubiegłego roku byłem w ADM-ie drugi na liście, by otrzymać lokal. Kiedy w lutym (...)

Mieszkanie małżonków po rozwodzie

Mieszkanie małżonków po rozwodzie

Jak wygląda sprawa z zamieszkiwaniem małżonków po rozwodzie. Jeśli mieszkanie jest własnością odrębną jednego z małżonków, po rozwodzie pozostaje również jego własnością, jakim więc (...)

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Żona wyprowadziła się 3 miesiące temu i wystąpiła o rozwód. W mieszkaniu pozostałem z dwiema dorosłymi już córkami. Jeśli żona zażąda spłaty mieszkania, to jakie to mogą być koszty? Mieszkanie (...)

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział mieszkania po rozwodzie, które zostało zakupione za moje pieniądze pochodzące ze sprzedaży innego mieszkania które odziedziczyłem? Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Wspolne mieszkanie malzonkow w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego

Wspolne mieszkanie malzonkow w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego

Jakie mieszkanie można uznać za \"wspólne mieszkanie\" małżonków, w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? Przez pojęcie "wspólne mieszkanie" należy rozumieć (...)

Najem po babci

Najem po babci

Moja Matka z moim Ojcem rozwiodła się jak Ja miałem 7 lat. Mój Ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja Matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się (...)

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Opuszczenie mieszkania

Opuszczenie mieszkania

Zamierzam wnieść sprawę rozwodową. Chcę, żaby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania. Niestety nie chce on tego zrobić. Mamy rozdzielność majątkową, a mieszkanie kupiłam i spłaciłam (...)

Dziedziczenie mieszkania po ojcu

Dziedziczenie mieszkania po ojcu

Mój ojciec posiada mieszkanie jest wdowcem. Moja rodzona siostra dostała od Babci (matki ojca) mieszkanie, które sprzedała. Ojca mieszkanie jest obciążone pożyczką hipoteczną, którą wzięłam (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

W 1998 r. złożyłem wniosek o mieszkanie komunalne (właścicielem jest gmina). Rozpatrzono go pozytywnie i w grudniu ubiegłego roku byłem w ADM-ie drugi na liście, by otrzymać lokal. Kiedy w lutym (...)

Mieszkanie małżonków po rozwodzie

Mieszkanie małżonków po rozwodzie

Jak wygląda sprawa z zamieszkiwaniem małżonków po rozwodzie. Jeśli mieszkanie jest własnością odrębną jednego z małżonków, po rozwodzie pozostaje również jego własnością, jakim więc (...)

Mieszkanie zapisane na męża a podział majątku

Mieszkanie zapisane na męża a podział majątku

Z mężem po ślubie kupiliśmy mieszkanie, które notarialnie zapisał na siebie. Obecnie jesteśmy po rozwodzie. Czy wobec tego będę musiała wraz z dziećmi opuścić mieszkanie, jeśli były mąż (...)

Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie

Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie

Kiedy 18 lat temu wychodziłam za mąż, moi teściowie byli już po rozwodzie. Po ślubie zamieszkałam z mężem i półrocznym synkiem w domu teściów, w którym mieszkał wtedy tylko (...)

Prawo do lokalu po rozwodzie

Prawo do lokalu po rozwodzie

Żona wniosła pozew o rozwód. Mamy mieszkanie którego oboje jesteśmy współwłaścicielami. Jest to mieszkanie w bloku, które zostało wykupione kiedyś przez rodziców żony. Jednak po jakimś czasie (...)

Podział mieszkania po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd orzekając o winie męża przyznał matce z dziećmi 2 pokoje w mieszkaniu własnościowym, mężowi pozostawiając jeden. Mieszkanie zakupione zostało zarówno ze środków należących (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie (...)

Obdarowanie dwóch osób tym samym przedmiotem

Obdarowanie dwóch osób tym samym przedmiotem

Moja znajoma otrzymała 3 miesiące temu w drodze darowizny mieszkanie od swojej cioci (darowizna w formie aktu notarialnego) w zamian za opiekę. Problem polega na tym, że 2 lata wcześniej ciocia obiecała (...)

Mieszkanie po rozwodzie

Mieszkanie po rozwodzie

Jak sąd może się ustosunkować na rozprawie rozwodowej do mieszkania, które wzięli na kredyt rodzice? Mieszkanie widnieje na moja mamę i kredyt też jest wzięty na nią. Obecnie zamieszkuje tam (...)

FORUM PRAWNE

Podział majątku- dom i mieszkanie

Podział majątku- dom i mieszkanie Moja matka w dniu 18 urodzin założyła mi książeczkę z pełnym wkładem. Po 15 latach, już w trakcie trwania małżeństwa uzyskałamdzięki niej lokal użytkowy, (...)

Ksiazeczka mieszkaniowa

Ksiazeczka mieszkaniowa Witam Serdecznie Kupilam mieszkanie po polowie z jeszcze jenda osoba. Chcialam przy tym wykorzystac srodki znajdujace sie na ksiazeczce mieszkaniowej. NIestety powiedziano mi, iz (...)

Książeczka mieszkaniowa a premia gwarancyjna

Książeczka mieszkaniowa a premia gwarancyjna Czy ktoś wie jak wypłacić pieniądze z książeczki mieszkaniowej, bez zakupu mieszkania itd, bez utraty premi gwarancyjnej. nie ma takiej mozliwosci zebys (...)

Jak odzyskać część wspólnego majątku nie mając przeprowadzonego podziału majątku?

Jak odzyskać część wspólnego majątku nie mając przeprowadzonego podziału majątku? Jako młode małżeństwo otrzymaliśmy nasze pierwsze samodzielne spółdzielcze mieszkanie w wyniku zamiany (...)

Książeczki mieszkaniowe

Książeczki mieszkaniowe Czy przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym (własność hipoteczna budował Deweloper) przysługuje premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej? (mqbec) Mój tata przepisał (...)

Książeczka Mieszkaniowa!

Książeczka Mieszkaniowa! Ile może refundować bank premii gwarancyjnych w procentach właścicielowi książeczki mieszkaniowej, gdy kwota wynosi 55 tyś[w starych złotych]? (luck_gr) daj ksiazeczke (...)

Premia gwarancyjna na zakup garazu??

Premia gwarancyjna na zakup garazu?? Czy mozna wykorzystac premie gwarancyjna z ksiazeczki mieszkaniowej na zakup garazu?? (adam_m1)

premia gwarancyjna jakie dokumenty

premia gwarancyjna jakie dokumenty Witam, słyszała że w momencie kiedy będę się starać o wypłate premi gwarancyjnej na remont mieszkania, bank zażąda ode mnie jakichś dodatkowych dokumentów, (...)

Książeczka mieszkaniowa

Książeczka mieszkaniowa Czy przy zakupie działki budowlanej można użyć książeczki mieszkaniowej? Z poważaniem Krzysztof J. (chris) Jak najbardziej.Oczywiście. Premia gwarancyjna się należy (...)

Kupować czy likwidować ?

Kupować czy likwidować ? Mam taki problem. Posiadam książeczkę oszczędnościową mieszkaniową. Po przeliczeniu w PKO wyszlo ze przy likwidacji otrzymałbym za nia 10.000zł a gdy przeznaczył na (...)

Porady prawne