9.6.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Reforma przepisów o nieletnich

- "Obecna ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, pochodząca z 1982 r., jest archaiczna. Nie obejmuje wielu czynów karalnych. Chcemy zmienić przepisy, aby skutecznie izolować sprawców najcięższych przestępstw" – powiedział Sekretarz Stanu Michał Woś na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Porady prawne

Potrzeba zmian

Wiceminister podkreślił, że ostatnie drastyczne przypadki zbrodni potwierdzają potrzebę zaostrzenia kar. Nie tylko nieuchronność, ale surowość kary ma bowiem znaczenie dla obrony społeczeństwa przed groźnymi przestępcami. – "Stąd bierze się konieczność wprowadzenia kary bezwzględnego dożywotniego więzienia, co ponownie przedstawił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro" – mówił Michał Woś. Wyraził oczekiwanie, że ta propozycja znajdzie poparcie wszystkich sił politycznych.

Niedawne brutalne zabójstwa, które wstrząsnęły całą Polską, wskazują też na inną konieczność – przeprowadzenia systemowych zmian w przepisach o nieletnich.

Michał Woś zwrócił uwagę, że nie można do wszystkich nieletnich sprawców przestępstw podchodzić w ten sam sposób. – "W polskim systemie resocjalizacji wszyscy sprawcy czynów karalnych są wrzucani do jednego worka. Ci, którzy rokują dzięki resocjalizacji i ci, wobec których nadzieje na poprawę są niewielkie. Propozycja zaostrzenia kar odnosi się do najbardziej patologicznych przypadków" – ocenił.

Przygotowany w resorcie sprawiedliwości pod nadzorem Michała Wosia projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich ma skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani. Wiceminister przedstawił najważniejsze założenia projektu.

W zakładzie poprawczym do 24. roku życia

Nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. Dziś zdarza się, że są obejmowani jedynie dozorem kuratora. Zmieni się górna granica wiekowa przebywania w zakładzie poprawczym.  Obecnie pozostają w nim osoby maksymalnie do 21. roku życia, bez względu na rodzaj popełnionego czynu karalnego i stosunek do resocjalizacji. Projekt wprowadza możliwość wydłużenia pobytu do trzech lat, jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła skutku. Przepis dotyczy sprawców najpoważniejszych przestępstw, a decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym będzie podejmował sąd rodzinny. W przypadku orzeczeń za najcięższe przestępstwa sąd będzie mógł od razu wskazać, że nieletni  powinien przebywać w zakładzie poprawczym do 24. roku życia. Każdą osobę, która opuszcza zakład sąd będzie mógł objąć dozorem kuratora, jeśli będzie miał wątpliwości co do stopnia jej resocjalizacji. Wychowankowie powyżej 21. roku życia będą poddawani resocjalizacji w nowym rodzaju zakładów poprawczych dla nieletnich, którzy ukończyli 21 lat.

Okręgowe ośrodki wychowawcze

Nowe surowsze placówki będą przeznaczone dla tych, którzy popełnili czyn karalny i skończyli 13 lat oraz – w wyjątkowych wypadkach – dla osób, które wprawdzie nie popełniły czynu karalnego, ale są mocno zdemoralizowane (np. piją alkohol, zażywają narkotyki), a stosowane już wobec nich środki były nieskuteczne (np. młodzi ludzie wiele razy uciekali z młodzieżowych ośrodków wychowawczych). O umieszczeniu w takiej placówce zdecyduje sąd rodzinny.

Najmłodsi nie staną przed sądem

Nowe przepisy określają minimalną granicę wieku odpowiedzialności za demoralizację na poziomie 10 lat. Dziś w ustawie nie ma zapisu o minimalnym wieku takiej osoby, zatem przed sądem mogą stanąć nawet dzieci sześcioletnie, które ukradną w sklepie batonik czy pobiją się z kolegami.

Praca na rzecz szkoły

Uczniowskie wybryki, choć nieraz groźne w skutkach, zazwyczaj nie wynikają ze zdemoralizowania, lecz są efektem problemów z dorastaniem czy nadmiaru młodzieńczej energii. W takich przypadkach najczęściej nie ma sensu wdrażać przeciwko uczniowi postępowania w sprawach nieletnich, które może skończyć się np. umieszczeniem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Z lepszym skutkiem wychowawczym można rozwiązać problem na miejscu. Nowe przepisy umożliwią dyrektorom szkół kierowanie uczniów za mniej poważne występki do prac porządkowych na terenie szkoły i wokół niej.

Komisja terapeutyczna

Ustawa gwarantuje powołanie komisji ds. środka leczniczego, która wskaże sądowi  odpowiednią dla nieletniego placówkę w razie problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka. Na razie sądy rodzinne muszą same radzić sobie z poszukiwaniem właściwego ośrodka terapeutycznego, co jest trudne i opóźnia pomoc. To niezwykle ważne, bo sędziowie alarmują, że przybywa młodych osób wymagających specjalistycznej opieki.

Domy dla matek z dziećmi

W zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla nieletnich odbywają resocjalizację również matki. Wymagają one szczególnej troski i opieki, ponieważ odpowiadają także za swoje dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości – żeby zapewnić im odpowiednie wsparcie w tym trudnym czasie – proponuje wydzielenie domów, w których młode matki będą mogły opiekować się swoimi dziećmi.

Obrońca z urzędu łatwiej dostępny

Nowe przepisy wzmacniają gwarancje procesowe osób nieletnich. Młodzi ludzie będą mieć prawo do pomocy obrońcy od początku jakichkolwiek czynności z ich udziałem, np. umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie leczniczym oraz w razie uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się przez nieletniego czynu zabronionego. Takie prawo będzie przysługiwało nieletnim także w razie wystąpienia innych okoliczności, które sąd rodzinny uzna za utrudniające nieletniemu obronę. Nieletni, których nie stać na adwokata z wyboru, skorzystają z pomocy obrońcy z urzędu. Będzie on wyznaczany przez sąd rodzinny po stwierdzeniu zaistnienia określonych przesłanek.

Trafne rozwiązania

Trafność przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązań potwierdzają wyniki sondażu Instytutu Badawczego IPC na temat zmian w polskim prawie dotyczących nieletnich. Spośród badanych, 66,4 proc. uważa, że nieletni, którzy dopuścili się morderstwa lub innych najcięższych przestępstw, powinni pozostawać w zakładzie poprawczym nawet do 24. roku życia. 62,9 proc. ankietowanych uważa, że 6-letnie dziecko nie powinno odpowiadać przed sądem, a 79,2 proc., że jedną z kar mogłyby być prace porządkowe wokół szkoły - wskazało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich trafiła do Sejmu Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy, która kompleksowo reguluje postępowanie w sprawach nieletnich.  Rząd chce zreformować przepisy dotyczące nieletnich. (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do (...)

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line – to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych (...)

Reforma ochrony prywatności w sieci potrzebna od zaraz

Reforma ochrony prywatności w sieci potrzebna od zaraz

Minister Administracji i Cyfryzacji Rafał Trzaskowski wspólnie z komisarz Viviane Reding wzywają do przyspieszenia prac nad europejską reformą ochrony prywatności w sieci: Ta reforma powinna być priorytetem europejskich polityków na najbliższe półrocze – piszą w oświadczeniu. - Jeśli (...)

Reforma wymiaru sprawiedliwości. Sądy do podziału

Reforma wymiaru sprawiedliwości. Sądy do podziału

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych wchodzi w życie 28 marca. Modyfikacja zakłada obligatoryjność funkcjonowania w sądach rejonowych tylko dwóch wydziałów cywilnego- do spraw z zakresu prawa cywilnego i karnego – do spraw z zakresu prawa karnego. Wydział (...)

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Stan faktyczny Z końcem 2003 r. zostałem wezwany na policję w charakterze świadka. Chodziło o potwierdzenie, czy dokonywałem zakupów przez Internet materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich od konkretnego, nieznajomego mi mieszkańca Śląska. Faktycznie taki zakup miał miejsce (za (...)

Ograni­czenie udziału ławników w sądownictwie?

Ograni­czenie udziału ławników w sądownictwie?

Czego dotyczą proponowane przepisy? W Sejmie jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  Projekt dotyczy sądów powszechnych i wojskowych oraz ławników sądów (...)

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym placówki oświatowe (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) zatrudniającym nauczycieli. Szkoły nasze są placówkami niepublicznymi, o uprawnieniach szkół publicznych. Zatrudniamy pracowników, w tym nauczycieli na podstawie umów (...)

Konferencja prasowa nt. reformy emerytur mundurowych

Konferencja prasowa nt. reformy emerytur mundurowych

W dniu 6 marca 2009 r. w siedzibie MSWiA odbyła się konferencja prasowa poświęcona założeniom do reformy emerytur mundurowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna podkreślił, że propozycje nowych rozwiązań były konsultowane i zaakceptowane przez szefów (...)

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

21 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu wyeliminowanie trudności interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących zwrotu nienależnie otrzymanej (...)

Reforma prawa autorskiego w planach prac Komisji Europejskiej

Reforma prawa autorskiego w planach prac Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zamierza zaproponować w 2015 r. reformę unijnych przepisów o prawie autorskim, aby dostosować je do rozwoju nowych technologii. Przepisy te będą częścią szerszej inicjatywy, dotyczącej stworzenia wspólnego rynku cyfrowego w UE. Plan pracy na ten rok, który Komisja przedstawiła (...)

Projektowane zmiany w postępowaniu względem dłużników alimentacyjnych

Projektowane zmiany w postępowaniu względem dłużników alimentacyjnych

W Sejmie ma się odbyć czytanie  projektu zmian w regulacji dotyczącej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Celem zmian jest w głównej mierze reforma i usprawnienie systemu egzekucji alimentów od zobowiązanych, również w przypadku gdy egzekucja prowadzona przez komornika jest (...)

Bilingi pod większą ochroną. Eksperci oceniają reformę

Bilingi pod większą ochroną. Eksperci oceniają reformę

Koniec z niekontrolowanym wykorzystywaniem informacji o abonentach firm telekomunikacyjnych - to główne założenie projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka proponowane przez resort zaostrzenie przepisów to za mało. Planowana przez rząd reforma ma (...)

Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

Dla kogo emerytura na "starych" zasadach ? Osoby urodzone w okresie od 1 stycznia 1949 r. do 31 grudnia 1968 r. mogą dokonać wyboru, czy chcą otrzymać w przyszłości emeryturę na starych zasadach, czy na zasadach nowych, które wprowadziła reforma systemu emerytalnego. Aby jednak móc ubiegać (...)

Opinia PKPP Lewiatan do reformy Partnerstwo dla Wiedzy

Opinia PKPP Lewiatan do reformy Partnerstwo dla Wiedzy

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan dostrzega konieczność reformy studiów wyższych w Polsce. Obecny system jest nieprzystosowany do potrzeb pracodawców i w niewielkim stopniu premiuje takie dostosowanie do umiejętności koniecznych na rynku pracy i w nowoczesnej gospodarce opartej (...)

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

19 października 2018 r. ukazało się postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-619/18 - Komisja przeciwko Polsce. Wynika z niego, że Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku (...)

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Oprócz regulacji zagadnień z tytułu tego aktu, regulacja ta wprowadza szereg zmian w kilku innych ustawach. Najbardziej przykuwają uwagę te dotyczące świadczeń rodzinnych. Czy (...)

Największa od 20 lat reforma prawa gospodarczego

Największa od 20 lat reforma prawa gospodarczego

- W 2008 r. rząd Donalda Tuska rozpoczął największą reformę prawa gospodarczego w demokratycznej Polsce. Możliwe, że dzięki nowym przepisom staniemy się liderem w swobodzie wykonywania działalności gospodarczej - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas obchodów 20. rocznicy (...)

Wkrótce sądy będą działać sprawniej

Wkrótce sądy będą działać sprawniej

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zawarte w nim rozwiązania zakładają usprawnienie funkcjonowania pracy sądów powszechnych m.in. poprzez doprecyzowanie zasad kształtowania ich struktury organizacyjnej, udzielanie (...)

Warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl

Warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl

Parlament poparł propozycje zmian instrumentów prawnych tworzących wspólny europejski system azylowy. Ich celem jest zagwarantowanie, że wszystkie osoby ubiegające się o azyl będą traktowane w sprawiedliwy i równy sposób, niezależnie od tego gdzie złożą wniosek o azyl w UE, jak również (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka

Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka

Wobec mojego brata sąd zastosował środek poprawczy, zawieszając go na 3 lata. Sąd odwołał teraz warunkowe zawieszenie. Czy od takiego postanowienia służy apelacja? Jeśli służy apelacja, to (...)

Pokrzywdzony w postępowaniu poprawczym

Pokrzywdzony w postępowaniu poprawczym

Została wyznaczona rozprawa przed sądem rodzinnym przeciwko nieletniemu o pobicie syna, który ma 17 lat. Chcę jako rodzic pokrzywdzonego wziąć udział w tym postępowaniu. Czy nieletni pokrzywdzony (...)

Dzidziczenie gospodarstwa rolnego

Dzidziczenie gospodarstwa rolnego

W świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych na dzień 06-08-2003 r. chciałbym się dowiedzieć jaką możliwość mają moi rodzice posiadający gospodarstwo rolne (10 ha) przekazania go na (...)

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność

Od 21 lat jestem nauczycielem. W związku z tym, że moja szkoła przechodzi w stan rozwiązania (okres 2 lat) jestem zmuszony odejść na emeryturę z artykułu 20 Karty Nauczyciela. Jednakże jednocześnie (...)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki sposób udostępnić informację, (...)

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny

Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia o niekaralności? Czy (...)

Wydanie dowodu osobistego dziecku do lat 13

Wydanie dowodu osobistego dziecku do lat 13

Jesteśmy po rozwodzie. Sąd ustalił miejsce pobytu trojga nieletnich dzieci przy ojcu z powierzeniem opieki obojgu rodzicom. Żona przebywa za granicą. Chciała, abym podpisał się pod wnioskiem o (...)

Dowód dla dziecka - wniosek jednego z rodziców

Dowód dla dziecka - wniosek jednego z rodziców

Jesteśmy po rozwodzie, sąd ustalił przebywanie trojga nieletnich dzieci przy ojcu z powierzeniem opieki obojgu rodzicom. Żona przebywa za granicą. Chciała, abym podpisał się pod wnioskiem o paszporty (...)

Nierealizowanie obowiązku szkolnego

Nierealizowanie obowiązku szkolnego

Czy sąd ma prawo nałożyć karę grzywny np. 5000 zł na rodziców, którzy nie dopilnowują dziecka, aby wypełniało obowiązek szkolny? Proszę o podstawę prawną. Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie (...)

Przestępstwo popełnione przez nieletniego

Przestępstwo popełnione przez nieletniego

Mój syn syn ma 16 lat i popełnił przestępstwo i ma postawiony zarzut z art. 279 pkt 1 kk. Jaką realną karę może otrzymać? W związku z tym, iż Pani syn jest jeszcze nieletni i nie popełnił (...)

Naprawienie szkody wyrządzonej przez nieletniego

Naprawienie szkody wyrządzonej przez nieletniego

Policja ujęła siedmiu nieletnich sprawców (12 - 13 lat) kradzieży mojego sprzętu elektronicznego na kwotę 4200 zł, którego nie odzyskano. Aktualnie prowadzone jest dochodzenie, sprawcy przyznali (...)

Warunki odpowiedzialności za wykroczenia

Warunki odpowiedzialności za wykroczenia

Czy można ukarać mandatem karnym rodzica, którego niepełnoletnie dziecko, 15 lat, popełniło wykroczenie? Przepisy kodeksu wykroczeń stosuje się względem spraców tych wykroczeń, którzy ukończyli (...)

Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich

Mój 15-letni syn wraz z kuzynem wykonał napisy sprejem na wiacie śmietnika, uszkadzając w ten sposób mienie spółdzielni. Chłopcy zostali zatrzymani przez policję i przyznali się do swojego czynu. (...)

Przesłuchanie nieletniego

Przesłuchanie nieletniego

Policja prowadzi dochodzenie w sprawię znęcania się nad rodziną. Chce przesłuchać 4 lub 5 letnie dziecko. Czy matka tego dziecka, a pokrzywdzona w sprawie może nie zgodzić się na przesłuchanie (...)

Rozpijanie małoletniego

Rozpijanie małoletniego

Art. 15 ustawy z dnia 26 grudnia 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania podawania alkoholu osobom nieletnim. Nigdzie jednak nie znalazłem penalizacji naruszenia (...)

Przestępstwo popełnione przez nieletniego

Przestępstwo popełnione przez nieletniego

Mój syn syn ma 16 lat i popełnił przestępstwo i ma postawiony zarzut z art. 279 pkt 1 kk. Jaką realną karę może otrzymać? W związku z tym, iż Pani syn jest jeszcze nieletni i nie popełnił (...)

Pokrzywdzony w postępowaniu poprawczym

Pokrzywdzony w postępowaniu poprawczym

Została wyznaczona rozprawa przed sądem rodzinnym przeciwko nieletniemu o pobicie syna, który ma 17 lat. Chcę jako rodzic pokrzywdzonego wziąć udział w tym postępowaniu. Czy nieletni pokrzywdzony (...)

Naprawienie szkody wyrządzonej przez nieletniego

Naprawienie szkody wyrządzonej przez nieletniego

Policja ujęła siedmiu nieletnich sprawców (12 - 13 lat) kradzieży mojego sprzętu elektronicznego na kwotę 4200 zł, którego nie odzyskano. Aktualnie prowadzone jest dochodzenie, sprawcy przyznali (...)

Warunki odpowiedzialności za wykroczenia

Warunki odpowiedzialności za wykroczenia

Czy można ukarać mandatem karnym rodzica, którego niepełnoletnie dziecko, 15 lat, popełniło wykroczenie? Przepisy kodeksu wykroczeń stosuje się względem spraców tych wykroczeń, którzy ukończyli (...)

Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich

Mój 15-letni syn wraz z kuzynem wykonał napisy sprejem na wiacie śmietnika, uszkadzając w ten sposób mienie spółdzielni. Chłopcy zostali zatrzymani przez policję i przyznali się do swojego czynu. (...)

Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka

Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka

Wobec mojego brata sąd zastosował środek poprawczy, zawieszając go na 3 lata. Sąd odwołał teraz warunkowe zawieszenie. Czy od takiego postanowienia służy apelacja? Jeśli służy apelacja, to (...)

Przesłuchanie nieletniego

Przesłuchanie nieletniego

Policja prowadzi dochodzenie w sprawię znęcania się nad rodziną. Chce przesłuchać 4 lub 5 letnie dziecko. Czy matka tego dziecka, a pokrzywdzona w sprawie może nie zgodzić się na przesłuchanie (...)

Rozpijanie małoletniego

Rozpijanie małoletniego

Art. 15 ustawy z dnia 26 grudnia 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania podawania alkoholu osobom nieletnim. Nigdzie jednak nie znalazłem penalizacji naruszenia (...)

Odpowiedzialność rodziców za działania nieletniego

Odpowiedzialność rodziców za działania nieletniego

Osoba nieletnia mnie oszukała, sprawa jest w sądzie. Czy za czyn osoby nieletniej polegający na oszustwie finansowym odpowiadają jego rodzice, czy mogę wnioskować do rodziców o wypłatę moich strat? (...)

Wezwanie dziecka na świadka

Wezwanie dziecka na świadka

Ojciec dziecka wniósł sprawę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wyroku o alimenty i sąd odrzucił ten wniosek, ale ojciec ma zamiar apelować i powołać na świadka syna. Czy mogę się (...)

Przesłuchanie niepełnoletniego powyżej 15 roku

Przesłuchanie niepełnoletniego powyżej 15 roku

Jakie przepisy regulują sposób przeprowadzenia przesłuchania osoby nieletniej (jako świadka w sprawie o morderstwo) przez prokuratora w okresie śledztwa przygotowawczego (miała wtedy 15 lat) oraz (...)

Kurator a problemy wychowawcze

Kurator a problemy wychowawcze

Nasz syn (17 lat) drugi rok powtarza tą samą klasę, niestety wszystkie nasze wysiłki, aby ukończył tym razem tą klasę nie przynoszą rezultatów, syn notorycznie wagaruje, były rozmowy z ze szkolnym (...)

Przesłuchanie nieletniego przez policję

Przesłuchanie nieletniego przez policję

Czy Policja w czasie dochodzenia podczas przesłuchiwania 15-letniego dziecka ma prawo straszyć poprawczakiem i używać przy tym brzydkich słów? Czy Policja może odmówić matce prawa do obecności (...)

Sprzedaż nieruchomości spadkowej przez małoletnią

Sprzedaż nieruchomości spadkowej przez małoletnią

Chcemy sprzedać nieruchomość, której współwłaścicielem jest małoletnia. Nieruchomość nabyta w wyniku spadku. Znajomy twierdzi, że potrzebna jest jakaś zgoda sądu opiekuńczego. A może lepiej (...)

Nabycie mieszkania dla dziecka

Nabycie mieszkania dla dziecka

Czy mogę kupić mieszkanie na moje 3-letnie dziecko? Chciałbym żeby mieszkanie było jej własnością, gdy dorośnie. Z pytania nie wynika, czy chce Pan, aby córka była nabywcą (stroną umowy sprzedaży) (...)

Przesłuchanie małoletniego

Przesłuchanie małoletniego

Czy rodzic ma prawo odmówić zgody na przesłuchanie małoletniego dziecka (12 lat) w charakterze świadka przez policjanta, ze względu na dobro dziecka. Do analizowanego stanu faktycznego zastosowanie (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy ma podejżenie (...)

przesłuchanie dziecka

przesłuchanie dziecka czy dziecko mozębyć przesłuchane przez policjanta bez obecności rodzica?! albo w obecności psychologa policyjnego. lorin nie każda rozmowa z policjantem formalnie traktowana (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

Wykup mieszkania z Administracji Domów Miejskich

Wykup mieszkania z Administracji Domów Miejskich Witam mam taki problem. W sierpniu 2007r w urzędzie miasta zostały przez moją babcię złożone dokumenty dotyczące wykupu mieszkania od ADM. W listopadzie (...)

zgoda na paszport a emigracja

zgoda na paszport a emigracja Moja byla zona chce opuscic Polska oczywiscie z corka. Sprzedala samochod, ma prywatna dzialalnosc ktora administruje jej adwokat. Z pewnych zrodel wiem ze zlozyla oferte (...)

Witam, chciałabym się zapytać co można zrobić, gdy nieletni chłopiec sprzedaje alkohol w sklepie?

Witam, chciałabym się zapytać co można zrobić, gdy nieletni chłopiec sprzedaje alkohol w sklepie? Witam, chciałabym się zapytać co można zrobić, gdy nieletni chłopiec sprzedaje alkohol w (...)

Zarabianie nieletnich

Zarabianie nieletnich Witam! Mam pytanie, a właściwie kilka pytań, co do zarobków, jeżeli chodzi o nieletnich: 1) Czy nieletni może zarabiać pieniądze za usługi świadczone przez internet? Chodzi (...)

kolizja-nieletni

kolizja-nieletni Witam Mam takie pytanie mój nieletni syn spowodował kolizję nie był pod wpływem alkoholu i nic nikomu się nie stało sprawa jest już w sądzie co może mu grozić?Z góry dziękuję (...)

Nieletni a ucieczki

Nieletni a ucieczki Witam, mam ukończone 17 lat (od 6 sierpnia 2019). Mam nałożony nadzór kuratorski, który najpierw przed 13 rokiem życia nałożony i niedługo potem zniesiony został za moje (...)

Witam, chciałabym się zapytać co można zrobić, gdy nieletni chłopiec sprzedaje alkohol w sklepie?

Witam, chciałabym się zapytać co można zrobić, gdy nieletni chłopiec sprzedaje alkohol w sklepie? Witam, chciałabym się zapytać co można zrobić, gdy nieletni chłopiec sprzedaje alkohol w (...)

Zarabianie nieletnich

Zarabianie nieletnich Witam! Mam pytanie, a właściwie kilka pytań, co do zarobków, jeżeli chodzi o nieletnich: 1) Czy nieletni może zarabiać pieniądze za usługi świadczone przez internet? Chodzi (...)

kolizja-nieletni

kolizja-nieletni Witam Mam takie pytanie mój nieletni syn spowodował kolizję nie był pod wpływem alkoholu i nic nikomu się nie stało sprawa jest już w sądzie co może mu grozić?Z góry dziękuję (...)

Nieletni a ucieczki

Nieletni a ucieczki Witam, mam ukończone 17 lat (od 6 sierpnia 2019). Mam nałożony nadzór kuratorski, który najpierw przed 13 rokiem życia nałożony i niedługo potem zniesiony został za moje (...)

Świadek nieletni

Świadek nieletni Witam, Na wstępie napiszę, że mam 17 lat. Zostałam powołana na jedynego światka gróźb, następnego dnia już nie na moich pokrzywdzony został uderzony, a groźby się powtórzyły. Sprawa (...)

nieletni ojcem

nieletni ojcem Z moim 15 letni bratem ( w sierpniu 16lat) zaszła w ciąże 15 koleżanka. Chciał bym się dowiedzieć jakie konsekwencje będzie musiał ponieść on jak i rodzice w tej sytuacji > mam (...)

manat a nieletni

manat a nieletni Witam Mam pytanie dostałem mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym nie mam 18 lat i nie pracuje jak mogę spłacić ten mandat może na raty?albo odpracować społecznie?Jeśli (...)

nieletni a sprzedaż

nieletni a sprzedaż Witam Mam takie pytanie mam 17 lat czy jako osoba nie pełnoletnia mogę sprzedwać rzeczy przez internet?Z góry dziękuję za odpowiedzi

Nieletni a alkohol

Nieletni a alkohol Witam Chciałbym się dowiedzieć co grozi osobie niepełnoletniej która została złapana na kupnie piwa. I co może grozić sprzedawcy za sprzedaż piwa nieletnim?

Nieletni i 1g Marichuany

Nieletni i 1g Marichuany Witam! 3 dni temu wraz z 3 kolegami zostaliśmy złapani w samochodzie z "gietem". Znaleziono u kolegi, który siedział z przodu. Winę chcieliśmy wziąć na 4, więc wszystkich (...)

Czy nieletni może pozwać rodzica?

Czy nieletni może pozwać rodzica? Czy nieletni może pozwać rodzica? Czy jako osoba niepełnoletnia mogę pozwać rodzica o znęcanie się psychiczne?

Porady prawne