Rozmowy z Polską Unią Lokatorów

24.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

19 czerwca br. Podsekretarz Stanu MI Piotr Styczeń spotkał się w gmachu  Ministerstwa Infrastruktury z przedstawicielami Polskiej Unii Lokatorów. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z propozycjami organizacji  dotyczącymi ochrony praw lokatorów.

Polska Unia Lokatorów jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą najemców lokali pozostających w zasobach spółdzielczych, komunalnych oraz prywatnych właścicieli nieruchomości. Podczas spotkania zgłoszono szereg postulatów, mających przeciwdziałać wykluczeniom społecznym i bezdomności oraz poruszono kwestię ochrony Państwa nad najemcami lokali. Za szczególnie istotne uznano zdefiniowanie czym jest godziwy zysk, podawany jako jeden z wyznaczników ustalania wysokości czynszów. Zwrócono też uwagę na konieczność uregulowania wysokości czynszu w zależności od standardów lokali mieszkalnych, zwłaszcza lokali socjalnych dla najuboższych. Omawiano również kwestię dodatków mieszkaniowych i możliwość skorelowania zasad ich wyliczania z wolnorynkowymi czynszami w domach prywatnych. Postulowano także wprowadzenie przepisu dającego najemcom lokali zakładowych możliwość pierwokupu przy zbywaniu ich lokali przez zakład na rzecz osoby prawnej, a także ustawowego zwiększenie nakładów na budownictwo komunalne. Przedstawiciele Unii postulowali utworzenie stałego zespołu ds. kontaktów z organizacjami lokatorskimi.

Porady prawne

Wiceminister Piotr Styczeń, ustosunkowując się do przedstawionych postulatów, zapewnił, iż staną się one  przedmiotem wnikliwego rozpatrzenia. O stanowisku Ministerstwa Infrastruktury zainteresowani zostaną poinformowani na kolejnym spotkaniu.  

Źródło: www.mi.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne