24.9.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej.

Cel ustawy

Według obowiązujących przepisów, Polacy pracujący za granicą, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, w zależności od tego, w którym kraju pracują, podatek należny budżetowi obliczają stosując metodę proporcjonalnego odliczenia lub metodę wyłączenia z progresją. Niejednokrotnie, mimo takich samych dochodów, osoby stosujące metodę proporcjonalnego odliczenia (np. umowa z USA, do 2007 r. z Wielką Brytanią) musiały uiścić wyższy podatek niż ci, którzy stosowali drugą, korzystniejszą metodę (np. umowa z Irlandią, Niemcami, od 2006 r. ze Szwecją). W związku z tym Ministerstwo Finansów przygotowało ustawę, której celem jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących poza granicami Polski, wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oznacza podleganie obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, a od należnego podatku można odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda wyłączenia z progresją zakłada, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Kto może skorzystać z ustawy?

Z rozwiązań na lata 2002-2007 mogą skorzystać podatnicy:

  • którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, i

  • w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Ustawa ma zastosowanie wyłącznie do przychodów z pracy za granicą, tj.:

  • przychodów ze stosunku pracy, lub/i

  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście, lub/i

  • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej, 19% stawki podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lub/i

  • przychodów z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

W latach 2002-2007 metoda proporcjonalnego odliczenia obowiązywała w umowach z następującymi krajami: Armenią (od 1 stycznia 2006 r.), Australią, Austrią (od 1 stycznia 2006 r.), Belgią (od 1 stycznia 2005 r.), Chile (od 1 stycznia 2004 r.), z Danią, Egiptem, Finlandią, Gruzją (od 1 stycznia 2007 r.), Holandią (od 1 stycznia 2004 r.), Iranem (od 1 stycznia 2007 r.), Islandią, Kazachstanem, Kirgistanem (od 1 stycznia 2005 r.), Koreą Południową, Macedonią, Malezją, Mołdową, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Syrią (od 1 stycznie 2004 r.), Szwecją (do 1 stycznia 2006 r.), Tadżykistanem (od 1 stycznia 2005 r.), Uzbekistanem i Wielką Brytanią (do 1 stycznia 2007 r.).

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie również do przychodów uzyskanych w krajach, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Arabia Saudyjska, Libia, Afganistan, Brazylia).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zbliża się koniec terminu składania wniosków o abolicję podatkową!

Zbliża się koniec terminu składania wniosków o abolicję podatkową!

Podatnicy, którzy w latach 2003 - 2007 uzyskiwali dochody za granicą i chcą ubiegać się o umorzenie lub zwrot podatku dochodowego, powinni pośpieszyć się, ponieważ 6 lutego upływa termin składania wniosków.   Ministerstwo Finansów 23 stycznia organizuje dyżur telefoniczny na ten temat. W godzinach od 10.00 do 13.00 pod numerem (22) 694 33 33 specjaliści z Ministerstwa (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, (...)

Kto otrzyma świadczenie postojowe?

Kto otrzyma świadczenie postojowe?

Dzięki rozwiązaniom przewidzianym w tzw. tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostaną bez pomocy. Postojowe to jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób.  ##baner## Dla kogo przewidzano (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych, czyli będzie na europejskim (...)

Będą korzystne zmiany podatkowe?

Będą korzystne zmiany podatkowe?

PIT niższy o 5 punktów procentowych. Zmiany w systemie podatkowym Wychodząc naprzeciw głosom i opiniom podatników oraz ekspertów, rząd zaproponował zmiany w systemie podatkowym. Te propozycje dotyczą m.in.: obniżenia stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., zmian w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna pozostanie na (...)

Abolicja podatkowa coraz bliżej

Abolicja podatkowa coraz bliżej

Polacy z Wielkiej Brytanii entuzjastycznie reagowali wczoraj na przyjęty przez rząd projekt ustawy o abolicji podatkowej, dzięki któremu będą mogli wrócić do kraju bez obaw, że o ich pieniądze upomni się urząd skarbowy. Wielu z nich przyznaje: dotychczas baliśmy się polskiego fiskusa - pisze DZIENNIK.(...)  Choć z abolicji skorzystają głównie Polacy pracujący (...)

Kolejne korzystne zmiany w PIT po konsultacjach społecznych

Kolejne korzystne zmiany w PIT po konsultacjach społecznych

Zmiany w PIT w ramach #NiskiePodatki  Przygotowując zmiany MF uwzględniło opinie i uwagi wszystkich zainteresowanych środowisk, a następnie przedyskutowało je w ramach spotkań roboczych. W efekcie do zaproponowanych przez MF rozwiązań, takich jak: 12 proc. PIT na skali, likwidacja nieprzewidywalnej i skomplikowanej tzw. ulgi dla klasy średniej, możliwość odliczania składki (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek VAT dotyczy WIS? 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog (...)

Jak zarejestrować firmę przez bank?

Jak zarejestrować firmę przez bank?

Ponad tysiąc firm założonych przez bankowość elektroniczną Przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z bankami nowa usługa cieszy się dużym zainteresowaniem. Już ponad tysiąc przedsiębiorców skorzystało z możliwości rejestracji firmy za pomocą bankowości elektronicznej. Jest to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie na polskim (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. Plik JPK_VAT przekazuje się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jednolitego Pliku Kontrolnego (...)

Jeden wykaz podmiotów VAT

Jeden wykaz podmiotów VAT

W dniu 31 maja 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1018), w której wprowadzono m.in. zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Zmiany obowiązujące (...)

W poniedziałek mija pierwszy termin na złożenie wniosku o abolicję podatkową

W poniedziałek mija pierwszy termin na złożenie wniosku o abolicję podatkową

Ministerstwo Finansów przypomina, że 6 października br. mija termin składania wniosków o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku, dotyczących 2002 roku, dla osób pracujących poza granicami Polski. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został złożony w urzędzie skarbowym, nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Akcja informacyjna na temat abolicji podatkowej

Akcja informacyjna na temat abolicji podatkowej

Ministerstwo Finansów rozpoczyna akcję informacyjną na temat tzw. abolicji podatkowej, która ma zachęcić Polaków, by wrócili do kraju (...)Do kampanii włączona zostanie prasa polonijna. Publikacją poradników ministerstwo chce zainteresować także prasę kobiecą. Na stronach internetowych ministerstwa pod adresem: www.mf.gov.pl/ulganapowrot, już obecnie można (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Jak złożyć oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski?

Jak złożyć oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski?

Jesteś zagranicznym pracodawcą i wysyłasz pracowników do pracy w Polsce? Poinformuj o tym Państwową Inspekcję Pracy. Dowiedz się, jak i kiedy to zrobić. Jak można załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Aby załatwić sprawę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. ##baner## Kto może (...)

Abolicja podatkowa niezgodna z Konstytucją?

Abolicja podatkowa niezgodna z Konstytucją?

Krajowa Izba Gospodarcza ma wiele zarzutów, w tym trzy istotne, do projektu Platformy Obywatelskiej zakładającej wprowadzenie abolicji podatkowej dla Polaków pracujących za granicą. Rzecz jest o tyle istotna, że dotyczy sporej, bo przynajmniej 1,5-milionowej grupy rodaków, która pracuje poza krajem, a projekt jest traktowany przez PO niczym jej "okręt flagowy". - Naszym zdaniem jest on niezgodny (...)

Do 6 lutego czas na skorzystanie z abolicji podatkowej

Do 6 lutego czas na skorzystanie z abolicji podatkowej

Osoby, które chcą skorzystać z abolicji podatkowej za lata 2003 – 2007, mają na to czas tylko do 6 lutego. Dotyczy to osób pracujących m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. Według danych Ministerstwa Finansów do końca 2008 r. podatnicy złożyli łącznie ponad 25,6 tys. wniosków, w tym 401 za 2002 r. Termin składania druków za 2002 r. upłynął wcześniej – 6 października (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)? Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR. ##baner## Umorzenia (...)

Złóż PIT-AZ, żeby skorzystać z abolicji podatkowej

Złóż PIT-AZ, żeby skorzystać z abolicji podatkowej

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z obowiązującej od środy abolicji, powinni złożyć wniosek o umorzenie lub zwrot podatku oraz oświadczenie o dochodach zagranicznych. Mają na to dwa lub sześć miesięcy.Od ostatniej środy, 6 sierpnia, obowiązuje tzw. ustawa abolicyjna. Umożliwia umorzenie lub zwrot podatku należnego od dochodów uzyskanych przez polskich podatników (...)

Nie każdy zyska na abolicji podatkowej

Nie każdy zyska na abolicji podatkowej

Niektóre osoby teraz otrzymały czeki - wystawione przez brytyjskiego fiskusa - ze zwrotem części podatku z lat 2005 i 2006. Polskie przepisy mówią, że pieniądze te należy doliczyć do rozliczenia za rok, w którym zostały wypłacone. Gdyby zwrot nastąpił w 2005 lub 2006 r. byłyby objęte abolicją. Teraz już nie są. Osoby uczciwie rozliczające się z polskim fiskusem mogą więc sporo (...)

Abolicja podatkowa

Abolicja podatkowa

Od kiedy obowiązuje tzw. ustawa abolicyjna?Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2008 r. i z tą datą weszła w życie. Co przewiduje tzw. ustawa abolicyjna?Zgodnie z tą ustawą, podatnicy, którzy (...)

Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Podatnicy „VAT czynni” jako podmioty uprawnione do wystawiania faktur VATPrzepisy ustawy o VAT nie stanowią wprost, że jedynie podatnicy zarejestrowani jako „VAT czynni” mogą wystawiać faktury VAT. Jednakże wymóg ten precyzuje rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (par. 8 rozporządzenia fakturowego).Oprócz powyższej grupy, również podatnicy (...)

Abolicja dla podatników pracujących za granicą

Abolicja dla podatników pracujących za granicą

Polacy, którzy pracowali za granicą i nie ujawniali swoich dochodów, aby nie płacić podatku w kraju, będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości razem z odsetkami. Ci, którzy zapłacili, dostaną zwrot. Podstawowe założenia abolicji podatkowej przedstawili wczoraj na specjalnej konferencji prasowej premier Donald Tusk i minister finansów Jan Vincent-Rostowski. (...)

Co może zwiększyć ulgę mieszkaniową?

Co może zwiększyć ulgę mieszkaniową?

Abolicja podatkowa i zastosowanie do rozliczenia za rok 2006 korzystniejszej metody obliczenia podatku zwiększą wysokość dużej ulgi mieszkaniowej do odliczenia w latach następnych Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Jego interpretacja z 3 marca 2009 r. (nr IPPB4/415-182/08-2/JK) potwierdziła prawo wnioskodawcy do skorzystania z abolicji podatkowej. Rzeczpospolita 19.03.2009 r. ulga (...)

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą mieć problem ze skorzystaniem z abolicji podatkowej

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą mieć problem ze skorzystaniem z abolicji podatkowej

Część zainteresowanych abolicją może mieć problem ze skorzystaniem z niej. W przepisach zabrakło bowiem kompleksowych regulacji dotyczących małżonków, którzy wspólnie składali zeznanie. Nie wiadomo, jak urzędy skarbowe będą postępowały, gdy małżonkowie nie porozumieją się w sprawie abolicji. Wbrew pozorom takich sytuacji może być dużo. Chodzi bowiem także (...)

Kto skorzysta na abolicji podatkowej?

Kto skorzysta na abolicji podatkowej?

W rozliczeniu za 2008 r. wprowadzono tzw. ulgę abolicyjną. Skorzystają z niej Polacy pracujący w takich krajach, jak m.in. Holandia, Belgia, Rosja czy USA. Chodzi o kraje, w których obowiązują niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia (kredytu podatkowego). Dotyczy to jeszcze kilku państw UE, jak Belgia, Holandia, Finlandia, (...)

Pracowałeś za granicą? Skorzystaj z ulgi na powrót

Pracowałeś za granicą? Skorzystaj z ulgi na powrót

Z myślą o osobach pracujących poza granicami Polski, Ministerstwo Finansów uruchomiło w Serwisie „Podatki" zakładkę - "Praca za granicą - nowe zasady opodatkowania". Korzystniejsze rozwiązania w zakresie rozliczania dochodów uzyskanych za granicą wprowadziła lipcowa ustawa znosząca różnice w ich opodatkowaniu. Zainteresowane osoby znajdą tam przede (...)

Wzory formularzy PIT dla pracujących za granicą - nowe zasady po abolicji

Wzory formularzy PIT dla pracujących za granicą - nowe zasady po abolicji

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w serwisie „Podatki" opublikowane zostały formularze dotyczące szczególnych rozwiązań dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP: PIT-AZ (wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych), oraz AZ-O (oświadczenie potwierdzające uzyskanie (...)

Abolicja podatkowa już obowiązuje

Abolicja podatkowa już obowiązuje

Podatnicy, którzy mimo takiego obowiązku nie płacili podatków w Polsce, mają szansę na uregulowanie swojej sytuacji. Ci zaś, którzy sumiennie rozliczali się z fiskusem, mogą odzyskać nadpłatę – mówi Jacek Bajson, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers.Rzeczpospolita 11.08.2008 r. abolicja, podatkowa, zagranica, podatek

Abolicja podatkowa coraz bliżej

Abolicja podatkowa coraz bliżej

Już na początku kwietnia na specjalnej konferencji prasowej rząd zapowiedział wprowadzenie korzystnych dla podatników przepisów podatkowych.(...) Przyjęty przez rząd projekt przewiduje umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia przez nich zeznania (...)

Abolicja podatkowa dla emigrantów

Abolicja podatkowa dla emigrantów

Polacy, którzy zarabiali za granicą i nie ujawnili dochodów, by nie płacić podatku w kraju, będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości razem z odsetkami. Ci, którzy zapłacili, dostaną zwrot z urzędu skarbowego.(...) Jak oznajmił minister finansów Jan Vincent-Rostowski, "projektowane przepisy mają usunąć różnice w opodatkowaniu dochodów (...)

Koniec z abolicją podatkową

Koniec z abolicją podatkową

Nie wszyscy, którzy pracowali w latach 2002-2007 za granicą, skorzystali z abolicji. Nie mogą już jednak tego zrobić. Ministerstwo Finansów nie widzi podstaw do przedłużenia terminu składania wniosków.Gazeta Podatkowa, 17.06.2009 r. abolicja podatkowa, zgłoszenie, wniosek, podatnik, pracownik, emigracja

Abolicja a sytuacja osób, które od polskiego podatku odliczyły podatek zapłacony za granicą, a następnie otrzymały jego zwrot

Abolicja a sytuacja osób, które od polskiego podatku odliczyły podatek zapłacony za granicą, a następnie otrzymały jego zwrot

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o ustosunkowanie się do faktu, że w znowelizowanej ustawie o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza Polską została pominięta sytuacja osób, które od polskiego podatku odliczyły podatek zapłacony za granicą, a następnie otrzymały jego zwrot:   - Wystąpienie RPO (...)

Ulga na powrót

Ulga na powrót

Ministerstwo Finansów udostępniło na swych stronach nową broszurę informacyjną pt. "ULGA NA POWRÓT -zniesienie różnic w opodatkowaniu dochodów zagranicznych".Ulga na powrót - pobierz (834 KB)Źródło: www.mf.gov.pl broszury informacyjne, ulga na powrót, abolicja podatkowa, PIT, praca za granicą, powrót do Polski, Polacy, zagraniczne dochody, (...)

Abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą

Abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą

Do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego skierowano właśnie opinię Ministerstwa Finansów (DD4/0602/26/HRD/08/MB-7-1348) w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Posłowie LiD zaproponowali w nim swoistą abolicję dla Polaków, którzy w latach 2002 – 2006 pracowali za granicą. Chodzi o osoby uzyskujące dochody m.in. w Wielkiej Brytanii czy Austrii, (...)

Abolicja podatkowa nie zawsze korzystna

Abolicja podatkowa nie zawsze korzystna

Wiele osób złożyło wnioski abolicyjne po terminie, ponieważ skorzystało z usług zagranicznej poczty. W rezultacie nie mogą liczyć na umorzenie podatku, a fiskus zyskuje pełną wiedzę o ich zaległościach. Kłopot mają w szczególności ci podatnicy, którzy nadali wniosek za pośrednictwem zagranicznej poczty. Przekonał się o tym jeden z pracujących w Wielkiej Brytanii czytelników, (...)

Powracający zza granicy muszą płacić podatek

Powracający zza granicy muszą płacić podatek

Polacy, którzy skorzystali z abolicji zgodnie z zachętą rządu, czują się oszukani - czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Wiosną zeszłego roku premier Donald Tusk apelował do rodaków pracujących za granicą, aby wracali do kraju. W zamian rząd oferował powracającym abolicję podatkową. Ci, którzy zataili dochody uzyskane w innym państwie mieli uzyskać umorzenie (...)

Do dziś można złożyć wniosek o abolicję podatkową

Do dziś można złożyć wniosek o abolicję podatkową

Dziś upływa termin składania wniosków abolicyjnych za 2002 r. Osoby, które chcą ubiegać się o abolicję podatkową za lata 2003 - 2007, mają więcej czasu - do 6 lutego 2009 roku(...)Zainteresowany musi złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo do urzędu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania (jeśli (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Abolicja a dochód z Niemiec

Abolicja a dochód z Niemiec

Pracowałem i mieszkałem w Niemczech lata 2002-2008. Rozliczałem się z urzędem podatkowym w Niemczech. Czy dotyczy mnie rozliczenie podatkowe dla Polaków pracujących za granicą oraz cudzoziemców (...)

Format oraz prawidłowe dane faktury

Format oraz prawidłowe dane faktury

Potrzebujemy, żeby nasi partnerzy z Azji, którzy wykonują dla nas usługi informatyczne wystawiali prawidłowe faktury lub inne dokumenty w celu zaksięgowanie w Polsce. Czy osoba wykonująca wolny (...)

Wysłanie pisma do sądu zza granicy

Wysłanie pisma do sądu zza granicy

Chcę złożyć apelację od wyroku. Stałe zameldowanie mam w Polsce ale mieszkam czasowo za granicą. Pismo z wyrokiem przyszło na adres w Polsce. Czy mogę apelację wysłać zza granicy? Czy zostanie (...)

Spadek od wujka zza granicy

Spadek od wujka zza granicy

Umarł w Niemczech mój wujek posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie, ostatnio na stałe mieszkający w Niemczech, gdzie przebywał przez większą część swojego życia, tam pracował i w tej (...)

Import sprzętu komputerowego (myszki) z USA

Import sprzętu komputerowego (myszki) z USA

Rozważam możliwość zamówienia znaczącej ilości sprzętu komputerowego z USA (praktycznie same myszki komputerowe). Nie prowadzę jednak żadnej działalności gospodarczej, zamówienie byłoby więc (...)

Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

Mieszkam od ponad roku w USA, ale w Polsce mam jeszcze ciągle rożne sprawy. Na przykład wynajmuję mieszkanie oraz być może będę rozliczał PIT za 2006. Ostatnio rozmawiałem z Panią z urzędu (...)

Klauzule przewidziane w umowie sprzedaży

Klauzule przewidziane w umowie sprzedaży

Mam przed sobą umowę przedwstępną sprzedaży, w której sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu samochód zza granicy. Jednocześnie kwituje odbiór zaliczki na ten cel w kwocie 6.000 (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Praca w USA a polski podatek dochodowy

Praca w USA a polski podatek dochodowy

W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 miesięcy. W między czasie, (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, (...)

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Czy emeryt wojskowy otrzymujący świadczenie emerytalne w kraju, ma obowiązek zgłosić w Wojskowym Biurze Emerytalnym fakt podjęcia stałej pracy za granicą? Jeśli tak, to czy świadczenie emerytalne (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników za granicą

Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników za granicą

Nasi pracownnicy zostali oddelegowani do Norwegii, wykonują tam usługi kosultingowe. Ich pobyt będzie przekraczał 183 dni w roku. Zamierzamy zacząć odprowadzać podatek od wynagrodzeń do Norwegii (...)

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Czy emeryt wojskowy ma obowiązek powiadomienia WBE o pracy za granicą? Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin: 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego (...)

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Podpisałem kontrakt z firmą norweską na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym chciałbym nowozatrudninych pracowników wysłać do pracy za granicę. Miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie (...)

Agencja pośrednictwa pracy a umowa o pracę

Agencja pośrednictwa pracy a umowa o pracę

Prowadzę agencję pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą. Wysyłam osoby do pracy w Holandii. W Holandii osoby przeze mnie wysłane podpisują umowę o pracę z pracodawcą (...)

Kontakty z dzieckiem a praca za granicą

Kontakty z dzieckiem a praca za granicą

Jestem po rozwodzie 2 lata i mam ustalone szerokie kontakty z synem. Oczywiście realizuje je w 100%, a nawet często staram się je rozszerzać, choć opór matki nie zawsze na to pozwala. W przyszłym (...)

Praca tymczasowa za granicą

Praca tymczasowa za granicą

Na jakich zasadach odbywa się podejmowanie pracy tymczasowej u pracodawców zagranicznych? Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących (...)

Ubezpieczenia społeczne a praca za granicą

Ubezpieczenia społeczne a praca za granicą

Osoby pracujące w Niemczech, ale zatrudnione jednocześnie w Polsce (np. tzw. saksy) muszą odprowadzać daniny do polskiego ZUS razem z niemieckim pracodawcami, w związku z tym, iż nie można być (...)

Udokumentowanie pochodzenia pieniędzy

Udokumentowanie pochodzenia pieniędzy

Po studiach wyjechałam do Londynu. Pracuję tam już półtora roku. Chcę wrócić do kraju i kupić małe mieszkanie. Jak mam udowodnić w urzędzie skarbowym, że zarobiłam tam pieniądze skoro pracuję (...)

Minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego

Minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego

Firma wysyła zatrudnionego przez siebie pracownika w delegację służbową zagranicę. Czy minimalne wynagrodzenie, jakie może mu zapłacić to kwota 926 zł (minimalne wynagrodzenie w Polsce), czy (...)

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (...)

Dobrowolne opłacanie składek ZUS

Dobrowolne opłacanie składek ZUS

Jestem obywatelem polskim i obecnie przebywam w USA, zatrudniany jestem przez osoby prywatne (Amerykanie) na wykonywanie prac domowych i chciałbym opłacać składki ZUS indywidualnie - czy jest to możliwe? (...)

Zasady ustalania wysokości delegacji za podróż

Zasady ustalania wysokości delegacji za podróż

Zatrudniam kierowcę w mojej firmie. Chcę go wysyłać na trasie z Łodzi do Holandii i z powrotem, aby przewoził ludzi. Będę wystawiał mu delegację na czas wyjazdu (na kilka dni). Delegacja będzie (...)

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

W marcu tego roku podpisaliśmy z norweską firmą kontrakt na usługi konsultingowe. W kwietniu wysłaliśmy do norweskiej firmy swoich pracowników. Będą tam przebywać do końca 2006 roku. Pracownikom (...)

PIT-11 pracownika delegowanego do Danii

PIT-11 pracownika delegowanego do Danii

Pracodawca polski zatrudnił pracownika w celu delegowania do pracy w Danii. W umowie o pracę pracownik ma wpisane jako miejsce świadczenia pracy miasto duńskie. Podatki i składki na ubezpieczenie (...)

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie (...)

Agencja pracy tymczasowej a praca

Agencja pracy tymczasowej a praca

Czy polska Agencja pracy czasowej może zatrudnić obywatela polskiego i skierować go do pracy czasowej u pracodawcy użytkownika w Holandii? Czy w tym przypadku obowiązują ograniczenia w zatrudnianiu (...)

Praca poza terytorium Polski a podatek dochodowy

Praca poza terytorium Polski a podatek dochodowy

Firma z siedzibą w Kaliszu zatrudnia 4 pracowników, których wysłała do pracy na budowę do Brukseli. Do tej pory, czyli do grudnia 2006 r., zaliczki na podatek dochodowy odprowadzaliśmy w Polsce. (...)

FORUM PRAWNE

spadek zza granicy

spadek zza granicy Witam. Jak wygląda sprawa przyjęcia spadku zza granicy. Płace podatek od spadku tylko za granicą czy w kraju? No i na jakich warunkach? Proszę pilnie o odpowiedź.

alimenty zza granicy

alimenty zza granicy Witam mam na imie Kamil, Chciałbym sie dowiedziec czy istnieje możliwość ściągnięcia alimentów zza granicy. Moja mataka ma przyznane 250 zł przez sąd tu w polsce i wyjechała (...)

Spadek zza granicy

Spadek zza granicy Witam! Tydzień temu otrzymałem dość dziwny mail od Steve Rodney z RPA z Tongo. Nie jako informuje mnie, że ktoś o moim nazwisku zginął w katastrofie lotniczej. I że był jego (...)

kary za suweniry z zagranicy!!

kary za suweniry z zagranicy!! Prosze powiedzcie mi, co jest nie mozliwe do rpzewiezienia zza granicy, jade na wypasiona wycieczke do afryki za 2 tygodnie, i fajnie było by wiedzieć co mogę przywieźć (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Zamawianie hurtowe zza gram przez osobę z niezarejestrowana dzielnością

Zamawianie hurtowe zza gram przez osobę z niezarejestrowana dzielnością Dzień dobry, mam pytanie, czy jako osoba z niezarejestrowaną dzielnością mogę zamówić hurtowo bez żadnych problemów (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Mandat zza granicy, Austria.

Mandat zza granicy, Austria. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie pisma otrzymanego za przekroczenie prędkości w Austrii. Otóż samochód mam zarejestrowany na dwie osoby, mojego ojca i mnie. Ja, wraz (...)

przywiezienie zwłok zza granicy

przywiezienie zwłok zza granicy Witam! Czy mógłby mi ktoś napisać jak wygląda procedura przewiezienia zwłok z zagranicy do naszego kraju? Czy jest to skomplikowane? Ile może to potrwać? Proszę (...)

Zasiłek rodzinny zza granicy

Zasiłek rodzinny zza granicy Witam Mam pytanie mój mąż pracuje w Niemczech czy w takim przypadku czy należy się nam zasiłek rodzinny z Niemiec?Z góry dziękuję za informacje

Pracownicy zza granicy

Pracownicy zza granicy Szanowni Państwo, Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy specjalizującą się w rekrutowaniu pracowników z Europy Wschodniej i Azji. Poszukujemy ciekawych wyzwań - z przyjemnością (...)

Alimenty zza granicy

Alimenty zza granicy jak i gdzie moge starac sie o alimenty dla dziecka ktorego ojciec mieszka za granica i nie poczuwa sie do obowiazku. ponadto oprocz alimentow musze ustalic ojcostwo. prosze o pomoc. (...)

wyłudzenie wymuszenie pzrestepstwo co to jest

wyłudzenie wymuszenie pzrestepstwo co to jest Witam. Posiadam oszczędności sprzed małżeństwa. Żona o nich nie wie gdyz poznając jej rodziców i ich wzajemne relacje nie powiedziałem jej o tym. Teściu (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Alimenty od ojca zza granicy

Alimenty od ojca zza granicy Witam, mam pytanie od tej drugiej strony "barykady", tej ktora placi. Moj partner ma dziecko z pierwszego malzenstwa, obecnie 6 letnia coreczke. Byla zona ma zamiar wnosic (...)

Pytanie dot. sprzedaży przedmiotów z zza granicy.

Pytanie dot. sprzedaży przedmiotów z zza granicy. Witam!!! Posiadam możliwość przywożenia sprzętu elektronicznego z Danii (recykling). Chciałbym dowiedzieć się czy jest możliwość sprzedaży (...)

alimenty od ojca zza granicy-jak?

alimenty od ojca zza granicy-jak? Witam Co mogę zrobić w sytuacji gdy mój były mąż jest za granica i przestał płacić alimenty.Z narodowości jest on anglikiem po rozwodzie przeniosłam się z (...)

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne Dzień dobry, nie do końca wiem, do którego wątku zaliczyć ten temat. Zwracam się do Państwa (...)

Agencja pracy...

Agencja pracy... Witam, mam pytanie w sprawie agencji pośredniczącej pracę. Rozmawiałem z panią na wstępnej rekrutacji o tym czy praca którą mi oferują będzie na pewno w Danii pani zapewniała (...)

Porady prawne