TK: Poczta ma wszystko, by skutecznie ściągać abonament

To, że Poczta Polska nie radzi sobie ze ściąganiem abonamentu wcale nie oznacza, że przepisy regulujące system poboru opłaty radiowo-telewizyjnej są sprzeczne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału (K 24/08) art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych, dotyczący egzekucji abonamentu RTV, nie narusza konstytucji.

- Przepis ten daje Poczcie instrument wyegzekwowania obowiązku rejestracji odbiornika oraz możliwość nałożenia kary pieniężnej za jego niespełnienie - podkreślał Mirosław Wyrzykowski, sędzia sprawozdawca.

Trybunał nie podzielili zdania Rzecznika Praw Obywatelskich, według którego nieskuteczne mechanizmy ściągania abonamentu sprawią, że osoby uiszczające opłatę będą płacić jeszcze więcej.

- Eliminacja kwestionowanych przepisów z porządku prawnego pogorszyłaby istniejący stan rzeczy, ponieważ pod znakiem zapytania stanęłoby uiszczanie abonamentu na rachunek Poczty nawet przez tych obywateli, którzy wciąż to czynią, co tym bardziej wpłynęłoby na zmniejszenie środków na realizację misji publicznej - wyjaśniał Wyrzykowski.

- Natomiast przepis obowiązujący, choć w praktyce niestosowany, może być w każdej chwili zmieniony - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Trybunał przypomniał jednocześnie, że nie jest powołany do zastępowania parlamentu we wprowadzaniu takich zmian, ani do wymuszania na nim aktywności swoim orzecznictwem.

W uzasadnieniu wyroku dodano, że bezczynność instytucji uprawnionych do pobierania opłaty abonamentowej nie poddaje się kontroli w kategoriach konstytucyjnych.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika