Ustawa w sprawie reprywatyzacji i odszkodowań dla lokatorów

Ustawa w sprawie reprywatyzacji i odszkodowań dla lokatorów podpisana przez Prezydenta

- "Dziś jest bardzo ważny dzień dla tysięcy ludzi, którzy walczyli o sprawiedliwość w Warszawie. Pan Prezydent podpisał ustawę, o której możemy powiedzieć, że stanowi koniec dzikiej reprywatyzacji. Niedopuszczalne już będzie reprywatyzowanie budynków z lokatorami" – powiedział wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości 1 października br.

Porady prawne

Minister podziękował pierwszemu przewodniczącemu  Komisji Weryfikacyjnej Patrykowi Jakiemu i społecznikom, którzy angażowali się w działania na rzecz ochrony praw lokatorów.

- "Podpisana przez Pana Prezydenta ustawa była długo oczekiwana. Wielu lokatorów postulowało, żeby nie można było zwracać budynków wraz z nimi" – podkreślił zastępca przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Paweł Lisiecki. Ocenił, że nowe przepisy będą dobrze służyły mieszkańcom Warszawy.

Ochrona praw lokatorów

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami została przyjęta niemal jednogłośnie przez Sejm 14 sierpnia br. Za jej przyjęciem głosowało 416 posłów.

Przepisy pozwolą należycie chronić prawa i interes lokatorów pokrzywdzonych przez reprywatyzację. Poszerzają ochronę lokatorów warszawskich nieruchomości, zwiększają katalog przesłanek uzasadniających odmowę reprywatyzacji oraz pozwalają na zatrzymanie najbardziej drastycznego skutku reprywatyzacji, czyli eksmisji, często długoletnich najemców lokali.

Środki odzyskane przez Komisję Weryfikacyjną (łącznie 19 953 452,27 zł) i przekazane na rachunek bankowy urzędu m.st. Warszawy zostaną przeniesione do Funduszu Reprywatyzacji, z którego będą wypłacone pokrzywdzonym mieszkańcom. Pieniądze te zostały wyegzekwowane od osób zamieszanych w dziką reprywatyzację, co sprawia, że na wypłacie odszkodowań nie ucierpi budżet państwa. Dzięki nowej ustawie umorzonych zostanie 227 spraw sądowych zainicjowanych przez warszawski ratusz przeciwko mieszkańcom, którzy uzyskali decyzje odszkodowawcze od Komisji.

Przywracanie sprawiedliwości

Dotychczas Komisja wydała 278 decyzji o przyznaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom pokrzywdzonym dziką reprywatyzacją. Łącznie odszkodowania i zadośćuczynienia przyznano 361 osobom. Cała kwota dotychczas przyznanych przez Komisję odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów wyniosła 8 885 142,74 zł.

Powołanie Komisji Weryfikacyjnej do spraw „dzikiej reprywatyzacji” w Warszawie oraz skuteczna praca prokuratury przerwały gehennę lokatorów, którzy tracili dach na głową, gdy ich mieszkania przejmowali wyłudzający nieruchomości reprywatyzacyjni oszuści. Komisja przywraca sprawiedliwość, odzyskując wielomilionowe majątki.

Obecnie przed Komisją Weryfikacyjną toczy się 475 spraw - 309, w których prowadzone są czynności sprawdzające i 166, w których Komisja prowadzi postępowanie rozpoznawcze.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?