Zaświadczenia od lekarzy POZ o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia operacji

Szpitale nie powinny wymagać od lekarzy rodzinnych zaświadczeń o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia operacji. Taka praktyka narusza prawa pacjenta.

Szpital ma obowiązek udzielić pacjentowi świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy

Rzecznik Praw Pacjenta przypomniał, iż każdy szpital ma obowiązek udzielić pacjentowi świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy. Oznacza to wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz realizacji procedur medycznych z tym związanych.

Porady prawne

Decyzję o tym, czy pacjent powinien zostać zoperowany oraz czy nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań,  podejmuje lekarz, który opiekuje się pacjentem w szpitalu. Taką decyzję podejmuje m.in. na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, które wystawił pacjentowi lekarz POZ. Jednakże to na lekarzu, który pracuje w szpitalu, spoczywa obowiązek oceny, czy pacjent może być operowany. Powinien zatem zlecić stosowne badania, w razie potrzeby skonsultować pacjenta z innymi lekarzami, tak aby mógł podjąć ostateczną decyzję co do konieczności przeprowadzenia zabiegu.

Nie trzeba zaświadczenia o braku przeciwwskazań do operacji

Pacjent nie może być odsyłany do swojej przychodni rodzinnej tylko po to, żeby lekarz POZ wystawił mu zaświadczenie o braku przeciwwskazań do operacji. Lekarz rodzinny nie ma obowiązku wydania takiego zaświadczenia.

Szpital nie może także uzależnić przeprowadzenia operacji od wystawienia tego dokumentu przez lekarza rodzinnego.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika