image

Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wierzycieli, którzy wnieśli sprzeciw

Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Obniżenie kapitału zakładowego powoduje zmianę umowy spółki. Uchwały, o których mowa powyżej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć: uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, dowody należytego wezwania wierzycieli, oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia obniżenia kapitału zakładowego, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni. W oświadczeniu powyższym nie trzeba wymieniać wierzycieli którzy zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni, ani też wysokości zaspokojonych lub zabezpieczonych wierzytelności. Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wszystkich wierzycieli którzy zgłosili sprzeciw, musi zostać złożone przez wszystkich członków zarządu osobiście - nie mogą więc wyręczać się w dokonaniu tej czynności pełnomocnikami.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wierzycieli, którzy wnieśli sprzeciw - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: