image

Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami

W dniu 31 marca 2012 r. upływa termin wnoszenia przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat koncesyjnych za 2012 r. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wysokość corocznej opłaty wnoszonej przez przedsiębiorstwo energetyczne stanowi iloczyn przychodów (netto) uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty oraz współczynników opłat, które określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne