image

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym

Do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oprócz oświadczeń lub zaświadczeń dotyczących dochodów poszczególnych członków rodziny należy dołączyć oświadczenie, które zbiorczo wskazuje na dochody uzyskane przez wszystkich członków rodziny wnioskodawcy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zasiłkowy. Oświadczenie to podpisują wszyscy członkowie rodziny wnioskodawcy, którzy uzyskali jakiekolwiek dochody.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne