Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we własność

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we własność - Wzór do pobrania

Art. 12 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje możliwość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, na pisemny wniosek członka spółdzielni. Nowelizacja obowiązująca od 31 lipca 2007 r. pozwoliła lokatorom na tańsze niż dotychczas wyodrębnienie zajmowanych dotychczas lokali. Zgodnie z art. 12 ust. 1 przed zawarciem umowy o przeniesienie własności lokalu, członek spółdzielni powinien dokonać spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami albo spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokal, a także eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Spółdzielnia nie może żądać innych opłat, w szczególności nie może żądać opłat za złożenie wniosku. Oprócz tych opłat oraz opłat za czynności notarialne i za wpis do księgi wieczystej lokator nie ponosi innych kosztów. Wniosek składa się pisemnie do zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę w sprawie przekształcenia w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we własność - pobierz dokument


Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika