image

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego składa się wraz z załącznikami: kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej. Po złożeniu wniosku czeka się miesiąc na wydanie opinii w sprawie przyznania dodatku energetycznego. O przyznanie tego świadczenia mogą ubiegać się osoby uprawnione do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Dodatek energetyczny ma stanowić rekompensatę części kosztów poniesionych na energię elektryczną, jego wysokość zależna jest od tego, ile osób zamieszkuje wspólnie gospodarstwo domowe wraz z wnioskodawcą.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Dodatek energetyczny - jak otrzymać świadczenie w 2015 roku?

Dodatek energetyczny - jak otrzymać świadczenie w 2015 roku?

Decyzją Ministra Gospodarki dodatek energetyczny został od 1 maja nieznacznie obniżony, aktualne stawki przedstawiono poniżej. Z związku ze zmianą wysokości dodatku energetycznego przypominamy o konieczności złożenia w maju wniosku o przyznanie świadczenia na kol dodatek energetyczny, świadczenie, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Jakie są zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego? Od jakiej średniej zarobków się należy? Czy jest uzależniony od zapłaty czynszu? Jakie kryteria musi spełnić lokal? Czy istnieje warunek, że lokal trzeba zmienić na mniejszy? Jestem osobą fizyczną, nie prowadzę działalności gospodarczej, (...)

Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

W naszej małej, 50 - rodzinnej spółdzielni mieszkaniowej doszło do przykrego incydentu. Prezes SM szykanuje jedną z najuboższych rodzin, powiadamiając ZGM, iż owa rodzina nie posiada od dwóch i pół roku prawa do lokalu mieszkalnego, przez co bezprawnie pobierała dodatek mieszkaniowy. W tym (...)

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego i jaki jest tryb załatwiania związanych z tym formalności ? Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 świadczenia rodzinne (...)

Dodatek dla sieroty zupełnej

Dodatek dla sieroty zupełnej

Moja siostra, inwalidka II grupy (z powodu choroby psychicznej), od 1986 roku otrzymuje rentę po zmarłych rodzicach. Kiedy w czerwcu tego roku dowiedziałam się, że przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych, złożyłam wniosek w ZUS i przyznano jej dodatek, lecz od miesiąca złożenia, a nie (...)

Przyczyny odmowy dodatku mieszkaniowego

Przyczyny odmowy dodatku mieszkaniowego

W mieszkaniu, w którym mieszkam jestem głównym najemcą. Jest to mieszkanie lokatorskie. W marcu złożyłem wniosek o dodatek mieszkaniowy w urzędzie miasta, gdzie mi go odmówiono z powodu: "wpisana do deklaracji w poz. 5 pani K. - określana przez wnioskodawcę jako matka nie została wliczona (...)

Czas spędzony w delegacji a dodatkowe wynagrodzenie

Czas spędzony w delegacji a dodatkowe wynagrodzenie

Czy za czas spędzony w delegacji, (na budowie oraz czas powrotu z budowy) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ? Wobec powyższych tez pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługuje wzasadzie wynagrodzenie tylko za ten czas podróży, który odpowiada czasowi jego pracy (...)