image

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)

Rejestracja i zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem wysoce sformalizowanym i dość skomplikowanym. Po zawiązaniu spółki, czyli po zawarciu umowy między wspólnikami, kolejnym krokiem jest rejestracja spółki w sądzie rejestrowym, właściwym ze względu na siedzibę podmiotu. Wniosek o rejestracje spółki z o.o. sporządza się na formularzu KRS W3. Zgłoszenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością do sadu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki; przedmiot działalności spółki; wysokość kapitału zakładowego; określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki; nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma. Niniejszy formularz jest wypełniony. Formularz do wypełnienia można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3) - pobierz dokument


image

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: