image

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych przez członków rodziny dochodów. Jeżeli członkowie rodziny uzyskują dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów jest zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne